Ezgi Can

All posts tagged AD Connect Kurulumu

Gerekli domain tanımlanmasının yapılmasından sonra Hybrid Deployment ön gereksinimi olan lokal Domain Controller ile Office 365 arasındaki senkronizasyonun sağlanması için AD Connect kurulumu ve konfigürasyonu yapılacaktır. Active Directory senronizasyonu on-premise organizasyon ile Office 365 tenant servislerinin bulunduğu organizasyon arasında sağlanır. Bu sayede Unified Global Address List (GAL) ve Active Directory’deki tüm kullanıcı hesapları on-premise ortamdan yönetilecektir. Bu senkronizasyon belirli zaman Read more