Ezgi Can

All posts tagged AD Connect

Office 365 gibi bulut çözümleri için en önemli özelliklerden birisi kimlik doğrulamasının yöntemidir. Birçok firmada yönetimsel süreçlerden ve son kullanıcı açısından kolaylık sağlamak, karmaşıklığı azaltmak için tek dizinden kimlik doğrulaması yapılmak istenilmektedir. Bu noktada cloud directory (Azure AD) ya da on-premise directory (AD) seçenekleri üzerinden firma alt yapısına özel konfigürasyonlar yapılmaktadır. Alt yapıdaki talebe ve ihtiyaca göre lokal AD ile Read more


Gerekli domain tanımlanmasının yapılmasından sonra Hybrid Deployment ön gereksinimi olan lokal Domain Controller ile Office 365 arasındaki senkronizasyonun sağlanması için AD Connect kurulumu ve konfigürasyonu yapılacaktır. Active Directory senronizasyonu on-premise organizasyon ile Office 365 tenant servislerinin bulunduğu organizasyon arasında sağlanır. Bu sayede Unified Global Address List (GAL) ve Active Directory’deki tüm kullanıcı hesapları on-premise ortamdan yönetilecektir. Bu senkronizasyon belirli zaman Read more