Ezgi Can

All posts tagged ADFS 3.0 ile Single Sign On

ADFS Konfigürasyonu Kullanıcıların senkronizasyonundan sonra ADFS yapılandırılmasına geçilecektir. Burada iç networkteki Single Sign On(SSO)yapısı için ADFS kurulumu gerçekleştirilecektir. Sağlıklı ADFS yapısı için en az ortama 2 tane ADFS sunucusu ve bunlar arasında NLB topolojisi kurulmalıdır. Buradaki lab ortamında Server 2012 R2 işletim sistemindeki Active Directory Federation Services rolü yapılandırılarak SSO sağlanacaktır. Server 2012 R2 üzerinde ADFS 3.0 yer almakta olup Read more


Windows Azure Active Directory Sync Tool Kurulumu Single Sign On yapısının konfigürasyonundan önce lokal ortamda var olan kullanıcıların Office 365 platformuna senkronizasyonu gerçekleştirilecektir. Bunun için ise Windows Azure Active Directory Sync Tool’u kullanılacaktır. Bu tool ile istenilirse belirli OU’daki kullanıcıların da senkronizasyonu sağlanabilecektir. DirSync tool’nu konfigüre etmeden önce firmaya ait kullanıcılara tanımlanan suffix’in Office 365 platformundaki domain başlığı altında tanımlanması Read more


Office 365 içerisinde yer alan Exchange Online, Sharepoint Online, Lync Online, Onedrive for Business, Office Online gibi hizmetler ve bu hizmetlerin sağlamış oldukları avantajlar ile de firmalar tarafından tercih edilmektedir. IT sektörü bu hizmetleri direkt alt yapılarına konumlandırarak ya da var olan yapılarını taşıyarak Office 365 hizmetlerini kullanmaktadır. Burada haliyle firmanın var olan alt yapısına uygun geçiş işlemleri kurgulanarak son Read more