Ezgi Can

All posts tagged Directory Sync Tool Konfigürasyonu

Directory Sync Tool Konfigürasyonu Şekildeki arayüzde Dirsync kurulumunun bitmesinden sonra ayarlamaların yapılması için “Windows Azure Active Directory Sync Tool Configüration Wizard” çalıştırılacaktır. Burada Office 365 ve lokal Active Directory arasındaki senkronizasyon işleminin gerçekleşmesi için girilmesi gereken yönetici bilgilerinin girilmesi sağlanacaktır. “Welcome” başlığı altında yapılacak işlemlere dair özet ekranı yer almaktadır.   “Windows Azure Active Directory Credentials” başlığında Office 365’e bağlanılması Read more