Ezgi Can

All posts tagged Etiket

Etiket Yayımlama Etiketin oluşturulmasının ardından kullanıcıların etiketleri kullanabilmesi için yayımlanması gerekmektedir. İlgili etiketlerin yayımlanması için “Sınıflandırma” bölümünün altındaki “Etiketler” ya da “Etiket ilkeleri” başlığındaki “Etiketleri yayımla” seçeneği ile devam edilir.     “Yayımlanacak etiketleri seçin” bölümünde kullanıcıların verileri etiketleyecekleri etiketler seçilir. Önceden oluşturulan etiketler bu bölümden seçilir. Eğer istenilen etiket burada yer almıyorsa yeni etiket oluşturulur. “Yayımlanacak etiketleri seçin” ile Read more


Güvenlik, KVKK, GDPR gibi konuların hızla önem kazandığı şu günlerde, Office 365 kullanıcılara çeşitli teknolojiler sunar. Güvenlik ve Uyumluluk yönetici portalında yer alan bu teknolojiler İzinler, Sınıflandırma, Veri Kaybı Önleme, Veri Yönetimi, Tehdit Yönetimi, Arama ve araştırma, Raporlar, Uyarılar gibi başlıklar altında toplanmıştır. Firmalar şirket politikalarına göre veri güvenliğini, yönetimini ve izlenmesini sağlar. Veri sınıflandırması, firmaların verileri tanımlamasını yani etiketlenmesi, Read more