Ezgi Can

All posts tagged Exchange 2013 Hybrid Deployement Yapılandırması ve Office 365 Taşıma İşlemi- Part 5

Gerekli domain tanımlanmasının yapılmasından sonra Hybrid Deployment ön gereksinimi olan lokal Domain Controller ile Office 365 arasındaki senkronizasyonun sağlanması için AD Connect kurulumu ve konfigürasyonu yapılacaktır. Active Directory senronizasyonu on-premise organizasyon ile Office 365 tenant servislerinin bulunduğu organizasyon arasında sağlanır. Bu sayede Unified Global Address List (GAL) ve Active Directory’deki tüm kullanıcı hesapları on-premise ortamdan yönetilecektir. Bu senkronizasyon belirli zaman Read more