Ezgi Can

All posts tagged İsim Çözümleme

LLMNR(Link Local Multicast Name Resolution) RFC 4795 içinde tanımlanmıştır olup, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ve Windows 8 gibi son işletim sistemleri tarafından kullanmaktadır. LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution) IPv6 ve IPv4 için geçerli olan istemcilerin komşu bilgisayarlarının isim çözümlenmesinde kullanılan ek bir yöntem olan yeni bir protokoldür. LLMNR protokolünü kullanan makinelerde  IPv4 ve IPv6 adreslerine sahip Read more