Ezgi Can

All posts tagged Microsoft Azure Point-to-Site VPN

“Point-to-Site VPN” için Kullanıcı Konfigürasyonları  Microsoft Azure tarafında yapılan “Point-to-Site VPN” işlemleri için, son kullanıcı tarafında VPN sırasında kullanılacak sertifikaların import edilmesi ve kullanıcının VPN bağlantısı için yapması gereken ayarların bulunduğu Client VPN paketinin yüklenmesi ile tamamlanacaktır. “Point-to-Site VPN” bağlantısı için kullanılacak olan sertifikanın kullanıcı tarafına import edilmesi gerekmektedir. Bunun için önceden oluşturulan ve export edilen client sertifikanın “Install PFX” Read more


Microsoft Azure Point-to-Site VPN Konfigürasyonu Microsoft Azure üzerinde Point-To-Site VPN yapılandırılmak için öncelikle Azure Management Portal’ına yönetici yetkileri ile erişim sağlanmalıdır. Bunun için https://manage.windowsazure.com/ linkinden yönetici hesap bilgileri girilmelidir. Gerekli giriş işlemi tamamlandıktan sonra Microsoft Azure yönetim paneli açılacaktır. Panelin açılması ile kullanıcıları “ALL ITEMS” bölümünde yer alan yani Microsoft Azure’da önceden yapılandırılmı hizmetlere ait bir dashboard açılacaktır. Microsoft Azure üzerinde “Web Read more