Ezgi Can

All posts tagged Migration Endpoints

Migration Endpoints Ön gereksinimlerin sağlanmasının ardından Cutover senaryosunda yer alan “Migration Endpoint” işlemi ile devam edilecektir. “Migration Endpoint” Office 365’in on-premise Exchange sunucu ile Outlook Anywhere özelliğini kullanarak bağlanması için gereken bilgilerin ve ön gereksinim bölümünde anlatılan yetkili hesap bilgilerinin girilmesine imkan veren bir sihirbazdır. Kısaca burada girilen değerler ile on-premise Exchange sunucu ile Office 365 arasında bağlantı kurulacaktır. Böylelikle Read more