Ezgi Can

All posts tagged Office 365 Connection with Powershell

Windows Azure Active Directory Module for Windows Powershell ile Office 365’e bağlanmak Windows Azure Active Directory Module for Windows Powershell ile Office 365 platfomuna bağlanmak için kullanılması gereken komutlar adım adım aktarılacaktır. Şekildeki arayüzde “Connect-MsolService” komutu ile Office 365 Admin Center’a bağlanma işlemi gerçekleştirilecekir. Office 365 Admin Center’a bağlanırken kullanıclacak kullanıcı hesap bilgisinin girileceği “Enter Credentials” arayüzü açılacaktır. Buraya global Read more