Ezgi Can

All posts tagged Office 365 için ADFS 3.0 ile Single Sign On – Part 7

ADFS kurulumunun tamamlanmasının ardından ADFS Proxy’nin konfigürasyonu yapılacaktır. Bunun için Server Manager’da bayrak ikonunun altında yer alan ünlem işaretine tıklanarak “Open the Web Application Proxy Wizard” seçeneği ile devam edilir. “Welcome” başlığı altında Web Application Proxy’e ait özet bilgi yer alır. “Next” seçeneği ile devam edilir. “Federation Server” bölümünde ADFS Proxy’e ADFS sunucunun bilgileri girilmelidir. Burada ADFS servis adı ve Read more