Ezgi Can

All posts tagged “Point-to-Site VPN” için Kullanıcı Konfigürasyonları

“Point-to-Site VPN” için Kullanıcı Konfigürasyonları  Microsoft Azure tarafında yapılan “Point-to-Site VPN” işlemleri için, son kullanıcı tarafında VPN sırasında kullanılacak sertifikaların import edilmesi ve kullanıcının VPN bağlantısı için yapması gereken ayarların bulunduğu Client VPN paketinin yüklenmesi ile tamamlanacaktır. “Point-to-Site VPN” bağlantısı için kullanılacak olan sertifikanın kullanıcı tarafına import edilmesi gerekmektedir. Bunun için önceden oluşturulan ve export edilen client sertifikanın “Install PFX” Read more