Ezgi Can

All posts tagged REST URI ile Exchange Online Raporlarına Erişim

Office 365 Raporlama web servisi ile üretilen raporlara birçok yöntem ile erişilebilir. Bunlardan biri de REST Raporlama web servisidir. Bu raporlama modeli için programlama bilgisi gerekmekte olup alınacak rapora dair özel ayarların yapılması mümkündür. Bu da alınacak raporlarda esnekliği sağlamaktadır. Bu yazıda REST URI’lerle Exchange Online raporlarına Excel uygulaması üzerinden nasıl erişim sağlanabileceği bilgisine değinilecektir. Bu noktada Microsoft tarafından hali Read more