Ezgi Can

All posts tagged TroubleShooting

With one of the services served by Office 365,OneDrive for Business,it’s been necessary for users to have unlimited spaces by the user’s side. Users can deploy all their personal documents in OneDrive Business, so they can connect to them from everywhere.Even with Office 365 portals or mobile apps,they can connect and sync their documents by setting up OneDrive for Business Read more


Office 365 ile gelen servislerden biri olan OneDrive for Business ile kullanıcıların sınırsız alanlara sahip olması son kullanıcı tarafında kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Son kullanıcı makinasında depoladıkları tüm kişisel dökümanları artık OneDrive for Business’da barındırmakta böylelikle her yerden erişim de sağlamaktadırlar. Gerek Office 365 portallarından gerekse mobile uygulamaları ile dökümanlarına erişebilirken OneDrive for Business uygulamalarını bilgisayarlarına kurarak bilgisayarlarındaki dosyaları ile senkron Read more