Directory Sync Tool-Part 4

145

Directory Sync Tool Konfigürasyonu

Şekildeki arayüzde Dirsync kurulumunun bitmesinden sonra ayarlamaların yapılması için “Windows Azure Active Directory Sync Tool Configüration Wizard” çalıştırılacaktır. Burada Office 365 ve lokal Active Directory arasındaki senkronizasyon işleminin gerçekleşmesi için girilmesi gereken yönetici bilgilerinin girilmesi sağlanacaktır. “Welcome” başlığı altında yapılacak işlemlere dair özet ekranı yer almaktadır.

8

 

“Windows Azure Active Directory Credentials” başlığında Office 365’e bağlanılması için kullanılacak Global Administrator yetkisine sahip hesap bilgisinin girilmesi sağlanacaktır. Bu hesaba dair parola değişikliği gibi işlemlerin gerçekleşmesi durumunda aradaki bağlantı kopacağından dolayı konfigürasyonun yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Gerekli hesap bilgisinin girilmesinden sonra “Next” ile devam edilecektir.

9

“Active Directory Credentials” bölümünde lokal Active Directory’deki enterprise yetkisine sahip kullanıcı hesabının girilmesi gerekmektedir. Bu credential bilgisi tool içerisinde gözlemlenemeyecektir.

10

“Hybrit Deployement” başlığı altında ise hibrit bir senaryonun olduğu durumlarda “Enable Hybrid Deployement” seçeneğinin işaretlenmesi gerçekleştirilecektir. “Next” seçeneği ile devam edilecektir.

11

 

Varsayılanda Dirync Tool’da parola senkronizasyonu aktif değildir. Etkinleştirilmesi için “Enable Password Sync” ile devame dilecektir.

12

 

Yapılan ayarlamalar sonucu konfigürasyonun tamamlanma işlemi gerçekleştirilir. “Next” ile devam edilecektir.

13

Konfigürasyon işleminin tamamlanmasının ardından istenilirse senkronizasyon işleminin tetiklenmesi “Syncronize your directory now” seçeneği işaretlenmelidir. Bu işlem daha sonradan gerek GUI arayüzünden gerekse de powershell komutları ile de tetiklenebilir.

14

Senkronizasyon gözlemlenmesi için “Syncronization Service Manager” çalıştırılabilir. Ancak kurulum ve konfigürasyondan sonra kullanıcının arka planda FIM grouplarına üye edilmesinden kaynaklı oturumunu açıp kapatması gerekmektedir. Yoksa “Syncronization Service Manager” çalıştırılmasının ardından şekildeki hata ekranı ile karşılaşılacaktır.

15

“Syncronization Service Manager” ile senkronizasyon işlemi görsel olarak takip edilebilir. Böylelikle sync işleminde alınan hatalar, güncelleştirmeler ya da sync edilen kullanıcılara dair bilgiler IT çalışanları tarafından gözlemlenebilecektir. Şekildeki arayüzde de görüldüğü gibi için “Syncronization Service Manager”a ulaşmak için işaretli dosya dizinine girilmelidir. Burada senkronizasyona dairbirçok işlem yapılabilmektedir.

16

 

 

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin