DLP ve Veri Sınıflandırılması Kullanımı

Veri sınıflandırmasındaki önemli özelliklerden biri de DLP ile beraber kullanılmasıdır. Kullanıcılar otomatik etiketleme yaparken belirli hassas veri türlerini ya da belirli kelimeler/ifadeler içeren koşullar koyabildiği gibi, DLP ile de belirli etiketin olması durumunda verinin güvenliği ile ilgili ayarlar yapılabilir. Bunun için özel DLP kuralı tanımlanır ve etiket koşulu ve alınacak aksiyon gibi detaylı ayarlar yapılır. Böylelikle verilerde sınıflandırma ve verinin sızması ile ilgili uçtan uca ayarlar yapılandırılır. Bu ayar sayesinde hem veri sınıflandırması hem de DLP etkin kullanılır. Bunun için şekilde de görüldüğü üzere “Veri kaybı önleme” arayüzündeki “İlke” bölümüne gelinir ve “İlke” oluştur seçeneği ile devam edilir.

“Şablonla başlayın veya özel ilke oluşturun” arayüzünde “Custom”, “Custom policy” ile devam edilir.

Sınıflandırma-21

“İlkelerinizi adlandırın” bölümünde ilgili DLP kuralına isim ve açıklama bilgisi girilir. “İleri” seçeneği ile devam edilir.

Sınıflandırma-22

“Konumları seçin” bölümünde ise DLP ile korunacak verilerin konumlandığı lokasyon belirlenir. DLP ile etiketli verilerin korunması OneDrive ve SharePoint için desteklenmektedir. Bunun için “Belirli konumları seçmeme izin verin” seçeneği ile devam edilmelidir. Burada SharePoint siteleri ve OneDrive seçenekleri seçilir. İstenilirse belirli siteler ya da hesaplar belirlenebilir ya da hariç tutulabilir.

Sınıflandırma-23

Sınıflandırma-30

 

“Korumak istediğiniz içerik türünü özelleştirin” bölümünde ise ilgili sınıflandırmanın belirleneceği ya da gelişmiş ayarların yer alır. “Şunu kapsayan içeriği bul” başlığında “En az bir sınıflandırma türü seçmeniz gerekiyor” seçeneğinde “Düzenle” ile ilgili etiket seçilebilir. “Gelişmiş ayarları kullan” seçeneği ile ilerlendiğinde detaylı ayarlar belirlenebilir. Öncelikle “Gelişmiş ayarları kullan” ile devam edilecektir.

Sınıflandırma-24

 

“Gelişmiş ayarları kullan” bölümünde yeni ilke oluşturulur. Burada koşula isim, koşul, eylem, kullanıcı bildirimleri, kullanıcı geçersiz kılmaları, olay raporları gibi seçenekler yer alır. Koşullar bölümünde uygulanacak DLP kuralı ile ilgili koşulu olarak belirli etiketin olması konulabilir. Böylelikle belirlenen konumdaki verilerin belirtilen etikete sahip olması durumunda uygulanacak eylem, bildirim gibi tüm detaylar gelişmiş ayarlarda yapılandırılır.

Sınıflandırma-25

 

“Korumak istediğiniz içerik türünü özelleştirin” bölümünde gelişmiş ayar dışında “Şunu kapsayan içeriği bul” başlığı altından ilgili etiket seçilerek de devam edilebilir. Burada “Düzenle” ile devam edilir ve ilgili etiketin seçilmesi sağlanır.

 

Sınıflandırma-26

“Düzenle” ile devam edildiğinde “İçerik şunları kapsar” bölümünde “Etiketler” seçilir ve içeriğin koşulu ile ilgili etiket seçilir.

Sınıflandırma-27

 

“Etiketler” bölümünde ise oluşturulan etiketler listelenir. Bu arayüzde ilgili etiket seçilir. “Ekle” seçeneği ile devam edilir.

Sınıflandırma-28

 

Gerekli etiketin ya da etiketlerin tanımlanmasının ardından şekilde de görüldüğü üzere “Bunların herhangi biri” ve “Bunların tümü” seçenekleri görüntülenir. Burada içerik herhangi koşulu ya da belirlenen tüm koşulları sağlaması durumunda DLP kuralının uygulanacağı belirlenir. Gerekli ayarların yapılması ile “Kaydet” ile devam edilir.

Sınıflandırma-29

 

“Korumak istediğiniz içerik türünü özelleştirin” bölümünde içeriğin ilgili etiketi sağlama koşulu dışında, bu içeriğin hangi durumda algılanacağı ayarı yapılır. Belirlenen etiketlenen verilerin kuruluş dışında paylaşıldığında ya da yalnızca kuruluştaki kişilerle paylaştırılması durumunda algılanması sağlanabilir. Gerekli ayarların yapılmasının ardından “İleri” seçeneği ile devam edilir.

Sınıflandırma-31

 

“İlke ayarları” bölümünde ise içeriğin belirlenen koşullara uygun olması durumunda kullanıcı bildirimi, olay raporları ve kullanıcı geçersiz kılma ayarları yapılır. Bu ayarların hepsi özelleştirilebilir ve detaylı ayarlar yapılabilir. Gerekli ayarların yapılmasının ardından “İleri” seçeneği ile devam edilir.

Sınıflandırma-32

 

Gerekli ayarların yapılmasının ardından ilkenin aktif edileceği, test modunda kullanılması ya da aktif edilmeyeceği kısaca ilkenin açılıp açılamayacağı ile ilgili ayarlar yapılır. “İleri” ile devam edilir.

 Sınıflandırma-33

 

“Ayarları gözden geçirin” seçeneği ile devam edildiğinde ise yapılan ayarlar görüntülenir ve kullanıcılar isterlerse bu ayarları “Düzenle” seçeneği ile değiştirebilir. “Oluştur” seçeneği ile veri sınıflandırmasındaki belirli etiket koşulunu sağlayan verilerde DLP kuralı aktif kullanılacaktır.

Sınıflandırma-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin