Exchange Online’da Powershell Komutları ile Kullanıcı Fotoğraflarının Yönetimi

178

Firmalarda karşılaşılan case’lerden biri Exchange online’daki kullanıcı fotoğraflarının yönetimidir. Burada son kullanıcıya fotoğraflarını değiştirme hakkını vermek kurumsal bir çözüm olmamakla beraber kullanıcıların iş ahlakına uygun resimlerinde yüklenmeme riskini göze almak demektir. Haliyle IT çalışanları kullanıcıların fotoğraflarını kendileri tarafından merkezi yerden konfigüre edip, kullanıcıların yapılan bu ayarları değiştirmemelerini isterler. Bunun için Windows Azure Active Directory for Powershell kullanılacaktır. Komut satırına geçmeden önce kullanılması gereken fotoğrafında bazı krierleri bulunur. Bunlar; uzantısının .JPG, .GIF, .PNG formatında olması, 100×100 piksele ve 10 KB olmasıdır. Büyük fotoraflarda yüklenecektir fakat OWA bu tarzdeki resinleri kendisi yeniden boyutlandıracaktır. Ayrıca Directory Sync Tool olması durumunda bu işlemin lokal Active Directory’de yapılması ve DirSync Tool ile de senkron edilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki komut şablonu kullanıcılara fotoğraflarının atanması için kullanılacaktır. <Full _Path> parametresi fotoğrafların bulunduğu lokasyondur.

$photo = ([Byte[]] $(Get-Content -Path <Full_Path> -Encoding Byte -ReadCount 0))

Set-UserPhoto -Identity <User> -PictureData $photo

Fotoğrafların yüklenmesinden, kullanıcıların bu resimleri editlememeleri için varsayılanda gelen OWAMAilboxPolicy üzerinde işlem yapılabileceği gibi yeni kuralın oluşturup konfigüre edilmesinden sonra kullanıcılara bu kuralın atanması ile de yapılabilmektedir. Burada powershell komutları ile aynı işlem yapılabilinmektedir. Aşağıdaki arayüzde OWA arayüzünden kullanıcıların fotoğraflarını değiştirmelerinin yasaklanacağı komut şablonu yer alamktadır.

New-OWAMailboxPolicy –Name <PolicyName> (Yeni kural oluşturulur)

Set-OWAMailboxPolicy –Identity <PolicyName> -Default –SetPhotoEnabled $False (Kuraldaki fotoğraf editleme özelliği kapatılır)

Oluşturulan bu OWA kuralı daha sonradan ilgili kullanıcılara atanmalı, böylelikle kullanıcıların IT yöneticileri tarafından atanan resimleri değiştirilmesine engel olunur.

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin