Microsoft Exchange PST Capture Tool – Part 3

136

PST Capture Konfigürasyonu

PST Capture kurulumunun ardından şekildeki PST Capture Console’da gerekli konfigürasyonlar yapılcaktır. Şekilde de görüldüğü üzere PST dosyalarına erişim iki türlü olabilmektedir. Birisi “PST Search” denildiğinde PST Capture Agent tarafından bulunan PSt dosyaları olurken, diğeri storage’da yer alan PST dosyalarıdır. “New PST Search” denildiği takdirde PST Agent kurulu makinalar ve içerisinde yer alan PST’ler gözlemlenir. “Import Lists” başlığında bir import liste oluşturulur ve daha sonrasında atılması gereken PST dosyalarının lokasyon bilgisi girilerek import işlemi yapılacaktır.Anca PST dosyalarının yeri gösterilmeden önce yapılması gereken temel ayarlamalar vardır.

8

Şekildeki arayüzde de görüldüğü üzere PST Capture Console’a dair ayarlar yapabilmek için “Tools” başlığı altından yer alan “Settings” ile devam edilecektir.

9

“Settings” başlığı altında genel ayarlamaların yapılacağı başlıklar kurulur. Burada PST Capture’ın Office 365’e nasıl bağlantı kuracağı, Hangi dosyaların taşınacağı, hangi port ile iletişim kurulacağı gibi detaylı ayarlar yapılabilir. “Online Conncetion Settings” başlığı altında Office 365 ile bağlantı kurması çin gerekli olan bilgileri girilir. Office 365 ile bağlantı kurulacağı tenant admin rolünde olan kullanıcı bilgisi girildikten sonra “Grant delegate access to the mailbox” ile bu kullanıcı hesabının Office 365’deki kullanıcıların mail kutularında “Full Access” yetkili olması sağlanacaktır. Buradaki checkbox işaretlenmediği takdirde buradaki hesap bilgisine manuel olarak “Full Access” yetkisi verilmelidir. “Server” başlığı altında ise bağlantı kuracağı sunucu bilgisi girilecektir. Bu sunucu Office 365 sunucusu ise “The above is on Office 365 Server” seçeneği işaretlenmelidir. “Check” seçeneği ile girilen bilgilere göre bağlantının sağlanıp sağlanamayacağına dair kontrolün yapılması sağlanacaktır.

10

“Message Import” bölümünde import edilecek maillerin yeni mail kutusunda nerede tutulacağına ve var olan klasörler ya da alt klasörlerde nasıl aksiyonların alaınacağına dair ayarlamalar yapılır. “Import into” başlığı altında “Mailbox” ve “This folder” olmak üzere iki seçenek yer almaktadır. “Mailbox” seçeneği import edilecek pst dosyasının hedefteki mail kutusuna aktarılacağını, “This folder” ise belirtilen klasöre aktarılacağını belirtir. “Create a subfolder for each PST file” seçeneği ile devam edildiğinde PST dosyasının alt klasör olarak tanımlanmasını sağlar. Bu alt klasörün atılan PST ile aynı olmasının istenilmesi durumunda “Use a folder with the name in the PST file” seçilmelidir. Atılan PST dosyasının alt klasör olarak tanımlandığı ve bu alt klasörün adının da spesifik bir isimde tanımlanmak istenilmesi durumunda “Use the name” seçeneği ile devam edilecektir. “Importing PST subfolders” seçeneğinin altında ise hedefteki mail kutusunda atılan PST ile aynı klasör ya da alt klasörlere sahip olması durumunda alınması gereken aksiyon belirlenir. PST dosyasında var olan klasör adı ile hedefteki mail kutusunda klasör aynı ise var olan klasörün altına atması için “Add items to the existin folder” ile devam edilmelirken yeni klasör oluşturulması istenildiğinde “Create a new folder” seçeneği ile ilerlenmelidir.

11

 

“Archive Mailbox Settings” başlığı altında yer alan “Import into the Archive Mailbox” seçeneği PST dosyalarının mail kutusu yerine hedefteki arşiv kutusuna taşınacağını belirtir. Alt başlık olan “If no Archive Mailbox exists, then use the default mailbox” ile de kullanıcının arşiv kutusu olmadığı durumda mail kutusuna taşıyacağını ile ayar yapılır.

12

“Non-mail Items Settings” başlığında ise mail dışında takvim ya da mail ögesi olmayan kontakt, görevler ya da notlar gibi verilerinde taşınıp taşınmayacağı ile ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.

13

“Staging Area” başlığı altında PST dosyalarının taşınması sırasında Central Servisin kullanacağı alandır. PST Capture import ederken PST dosyalarını buraya kopyalacak ve sonra import işlemi yapacaktır. “Location” başlığı altında staging bölümün lokasyon olarak hangi dizini kullanacağı bilgisi verilirken, “Maximum size” ile de maksimum alabileceği boyut bilgisi girilir. Şekilde default değerler yer almaktadır. İstenilirse uygun koşullarda değiştirilebilir. Uygun koşullardan kasıt diskin durumuna göre maksimum değerin verilmesii gibi temelde dikkat edilmesi gereken noktalardır.

14

“Import tolerance” başlığında import işlemi sırasında alınan hataların sayısı fazla olursa import işleminin iptal edilmesine karar verilir. “Cancel PST file import if too many messages fail” seçeneğinin işaretlenmesi ile hata alınması durumunda import işleminin sonlanacağı ile ilgili ayar yapılır. Hatta alınacak ilk hata da değilde “Allow up to” bölümüne girilecek değer kadar hata alınmasında import işleminin sonlandırılması da mümkündür.

15

“General” gölümünde ise Central Service ile PST Agent’ın portunun belirlenmesi sağlanır. Kurulum sırasında bu değer belirlenir. Ancak değiştirilmek istenilmesi durumunda “General Settings” bölümünden devam edilecektir. Burada portun değiştirilmesi söz konusu olduğunda PST agent’ın yeniden yüklenmesi ve Centraş Service’in yeniden başlatılması gerekecekti. “Refresh intervals” başlığı altında ise Console ve PST Agent ile yenilenme süreleri belirlenir. “Number of Mailboxes” bölümünde ise import edilme işlemine başlamadan PST dosyasının hangi Online mail kutusuna atılacağının belirlendiği mail adreslerinin olduğu bir liste vardır. Bu listede Online mail kutusu sayısı ile ilgili değer “Number of Mailbox” bölümünden belirlenir.

16

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin