Microsoft Teams’de Kanalları ve Ekipleri Geri Yükleme İşlemi

805

Microsoft Teams kullanıcıların iletişim kurmalarına, ekip olarak çalışmalarına ve uygulamalarla entegrasyonlar yaparak tek arayüzden tüm uygulamalara erişimlerine, takvim ve depolama alanlarına erişmelerine olanak sağlayan dijital platformdur. Böylelikle kullanıcılar iş verimliliğini arttıracak tüm araçlara tek arayüzden erişim sağlar. Ekip çalışmasına yönelik birçok özellik sunan Microsoft Teams ile artık beraber çalışma daha kolaydır. Kullanıcılar departman bazlı ya da proje bazlı ekipler oluşturarak bu ekiplerde kullanılacak uygulamaları sekme olarak ekler ve tek arayüzden konuşabilir, belgeleri depolayabilir ya da diğer uygulamaları sekme olarak ekleyebilirler. Haliyle kullanıcılarda bir süre sonra vazgeçilmez araç haline gelmekte ve günlük mail trafiğinin de azaltır. Kimi zaman kullanıcılar oluşturdukları ekiplerde farklı konuları kanallarda tartışabilir, ilgili konuya ait belgeleri oradaki kanal başlığında toplayabilir, kanalın konusunu ilgilendiren uygulamaları da ilgili kanala sekme olarak ekleyebilir. Haliyle kullanıcılar alt başlıklarda farklı konularda verilerini toplayacak ve her kanalda kendi konusuna uygun konular tartışılarak daha basit halde verilere erişim sağlanacaktır. Kimi zaman kullanıcılar kullanılmayan kanalları ya da takımları silebilir, sildikleri kanal ya da takımları geri yükleyebilirler. Böylelikle yanlışlıkla silinen ya da bir süre sonra yeniden ihtiyaç duyulan kanal ya da ekiplere yeniden erişim sağlanır.

Ekip içerisinde kullanılmayan kanalların silme işlemi için ilgili kanalın üzerine gelinir ve “…” noktaya tıklanır. Burada kanal ile ilgili ayarlar yer alır. Kanalı silmek için “Bu kanalı sil” seçeneği ile devam edilir.

 

 

Şekilde de görüldüğü üzere ilgili kanalın kullanıcı tarafından onaylanması gerekir. Burada kanala dair görüşmelerin silineceği ancak istenirse kanalda yer alan dosyalara erişimin nereden sağlanacağına dair bilgilendirme yer alır. Kullanıcı ilgili kanalı silmek için “Sil” seçeneği ile devam eder.

 

 

İlgili onayın da verilmesi ile ilgili kanal Microsoft Teams’den silinir. Bu durumda silinen kanal ilgili ekibin “Ekibi yönet” bölümündeki “Kanallar”ın altında “Silinenler” başlığında görüntülenir. Burada ilgili silinen kanalın adı ve silinme tarihi görüntülenir. İstenirse “Geri yükle” seçeneği ile ilgili kanal eski ayarları ile geri yüklenir.

 

 

“Geri yükle” seçeneği ile ilgili kanaldaki tüm görüşmeler ve içerikler ile geri yükleme işlemi gerçekleşir. Bunun için kullanıcının onayı alınır.

 

 

İlgili kanalın geri yüklenmesinin ardından ilgili ekibin altında görüşmeler ve içeriklerle geri yüklenir ve kullanıcılar böylelikle kanaldaki verilere erişim sağlar.

 

 

Kanalların silme ve geri yükleme işleminin yanı sıra kimi zamanda ekiplerin silinmesi ya da ihtiyaca göre geri yüklenmesi gerekir. İlgili ekibin silme işlemini Microsoft Teams uygulamasından ekibin sahibi silebilir. Bilindiği üzere Microsoft Teams, Office 365 Groups ile entegre çalışan bir hizmettir. Açılan her ekibin temelde Office 365 grubu oluşur ya da varolan Office 365 Groups’larına ait Microsoft Teams’de ekipler oluşturulur. Haliyle bir ekibi silme işlemi temelde Office 365 Groups’u da silme işlemi demektir.  Office 365 Groups’ları silindikten sonra 30 gün süre bekletilir. Bu 30 günlük süre “geçici silme” olarak adlandırılır ve bu süre zarfında ilgili grup geri yüklenebilir.30 gün sonra, grup ve onunla ilişkilendirilmiş içerikler de kalıcı olarak silinir ve geri yüklenemez. Geri yükleme işlemi ile Azure Active Directory Office 365 Groups, özellikleri ve üyeleri, SMTP adresi, Exchange Online paylaşılan gelen kutusu ve takvimi, SharePoint Online ekip sitesi ve dosyaları, OneNote not defteri, Planner ve Ekipler geri yüklenir.

 

Microsoft Teams içerisindeki bir ekibi silme işlemi için ilgili ekibin üzerine gelinir, “…” noktaya tıklanır. Şekilde de görüldüğü üzere ekip ile ilgili ayarlar görüntülenir. Ekibe ait verileri ve ekibi silmek için ”Ekibi sil” seçeneği ile devam edilir.

 

 

Şekilde de görüldüğü üzere ilgili ekibe dair kanalların, sohbetler, dosyalar ve Office 365 Grubunun silineceğine dair kullanıcıdan onay alınır. “Her şeyin silineceğini anladım” seçeneğinin işaretlenmesinin ardından “Ekibi sil” ile devam edilir.

 

 

İlgili ekibin silinmesi ile Microsoft Teams arayüzünde ekip görüntülenmeyecektir. Ancak arka planda Office 365 Groups’ların yer aldığı Exchange Yönetim Merkezi’ndeki “Alıcılar”ın altındaki “Gruplar” bölümünde silinen ekip yani Office 365 Groups görüntülenir. İlgili grubun adı, grup türü, durumu ve adres bilgisi görüntülenir. İlgili grubun silinme tarihi durum başlığı altında görüntülenir. “Durum” başlığı altında aynı zamanda geri yükleme seçeneği yer alır. Kullanıcılar buradaki seçenek ile Office 365 Groups’larına ait verileri geri yükler.

 

 

Geri yükleme seçeneği ile devam edildiğinde silinen grubun konuşmaları, dosyaları, not defterleri ve etkinlikleri gibi Office 365 grubuna dair özellikler geri yüklenir. Şekildeki arayüzde de bu işlemle ilgili kullanıcıdan onay alınır. “Evet”seçeneği ile devam edildiğinde ilgili grubun geri yükleme işlemi tamamlanır.

 

 

İşlemin tamamlanmasının ardından Office 365 Groups aktif hale gelir ancak geri yükleme işleminin kullanıcı tarafına yansıma işlemi 24 saat içerisinde gerçekleşir.

 

 

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin