Office 365 Groups Auditing

231

Office 365 Groups özelliği birçok kullanıcı tarafından kullanılmakta olup yenilikler ile de günden günde geliştiği gözlemlenmektedir. Yakın zamanda birçok noktada destekleri artmış ve Office 365 yöneticileri tarafından da yönetimi ve denetimi kolaylaştırılmıştır.

Kullanıcılar tarafından sıkça kullanılan Office 365 Groups ile ilgili Office 365 yöneticilerinin oluşturulan gruplar ile ilgili hareketlilikleri gözlemleyebilecekleri raporlara çoğu zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hem yöneticiler için hem de kullanıcılar için kolaylık da sağlamış olacaktır. Bu raporlar hali hazırda Office 365 Admin portalında bulunmamak ile beraber Azure Management portallarından erişim sağlayabilecekleri raporlardır. Bu raporların içerisinde gruplara ait oluşturulma, güncelleştirilme, üye bilgileri gibi bilgiler yer almaktadır. Yakın zamanda da Office 365 Comliance Center sayesinde Office 365 olaylarını takip ettiğimiz bölüme bu raporlarında konulması hedeflenmektedir. Böylelikle tek arayüzden birçok rapora erişim sağlanmış olunacaktır.

Azure Active Directory üzerinden erişim yapılabilecek Audit raporları aşağıdaki tablodaki gibidir. Detaylara erişmek için ilgili link tıklanmalıdır.

List of Audit Report Events

Events Event Description
User events
Add User Added a user to the directory.
Delete User Deleted a user from the directory.
Set license properties Set the license properties for a user in the directory.
Reset user password Reset the password for a user in the directory.
Change user password Changed the password for a user in the directory.
Change user license Changed the license assigned to a user in the directory. To see what licenses were updated, look at the “Update user” event immediately before or after this event.
Update user Updated a user in the directory. See below for attributes that can be updated.
Set force change user password Set the property that forces a user to change their password on login.
Group events
Add group Created a group in the directory.
Update group Updated a group in the directory.
Delete group Deleted a group from the directory.
Add member to group Added a member to a group in the directory.
Remove member from group Removed a member from a group in the directory.
Application events
Add service principal Added a service principal to the directory.
Remove service principal Removed a service principal from the directory.
Add service principal credentials Added credentials to a service principal.
Remove service principal credentials Removed credentials from a service principal.
Add delegation entry Created an OAuth2PermissionGrant in the directory.
Set delegation entry Updated an OAuth2PermissionGrant in the directory.
Remove delegation entry Deleted an OAuth2PermissionGrant in the directory.
Role events
Add role member to Role Added a user to a directory role.
Remove role member from Role Removed a user from a directory role.
Set Company contact information Set company-level contact preferences. This includes email addresses for marketing, as well as technical notifications about Microsoft Online Services.
B2B events
Batch invites uploaded. An administrator has uploaded a file containing invitations to be sent to partner users.
Batch invites processed. A file containing invitations to partner users has been processed.
Invite external user. An external user has been invited to the directory.
Redeem external user invite. An external user has redeemed their invitation to the directory.
Add external user to group. An external user has been assigned membership to a group in the directory.
Assign external user to application. An external user has been assigned direct access to an application.
Viral tenant creation. A new tenant has been created in Azure AD by the invitation redemption.
Viral user creation. A user has been created in an existing tenant in Azure AD by the invitation redemption.
Directory events
Add partner to company Added a partner to the directory.
Remove Partner from company Removed a partner from the directory.
Add domain to company Added a domain to the directory.
Remove domain from company Removed a domain from the directory.
Update domain Updated a domain on the directory.
Set domain authentication Changed the default domain setting for the company.
Set federation settings on domain Updated the federation settings for a domain.
Verify domain Verified a domain on the directory.
Verify email verified domain Verified a domain on the directory using email verification.
Set DirSyncEnabled flag on company Set the property that enables a directory for Azure AD Sync.
Set Password Policy Set length and character constraints for user passwords.
Set Company Information Updated the company-level information. See the Get-MsolCompanyInformation PowerShell cmdlet for more details

 

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin