Office 365 Groups’larının E-mail Adres Değişikliği

337

Office 365, kullanıcılara ekip çalışmalarını daha iyi yönetebilmeleri için ekip çalışmasına uygun araçların yer aldığı Office 365 Groups özelliğini sunmuştur. Office 365 Groups, temelde kullanıcıların grup oluşturduğu ve üyeleri eklediği bir grup olmasının yanı sıra, konuşmalar yapabildiği, SharePoint’te dokümanları sakladığı, Planner ile görevlerini yönettiği, ortak takvimi ve ajandası olan, Power BI ve Teams ile entegre çalışan bir hizmettir. Sunduğu özellikler kullanıcıların ekip olarak merkezi noktadan çalışmalarına olanak sağlar. Kullanıcılar isterlerse var olan Office 365 Groups’larına ekipler oluşturabilir ya da yeni oluşturdukları ekiplere ait Office 365 Groups’ları oluşturur. Haliyle Microsoft Teams ile entegre çalışarak sunduğu bu araçların yanı sıra Teams’in özelliği olan farklı uygulamaları ekler ve Teams üzerinden erişim sağlar.

Kullanıcılar ekipler oluştururken ya da Office 365 Groups oluştururken kimi zaman e-mail adreslerini yanlış oluşturabilir ve e-mail adreslerinde değişiklik yapmak isteyebilir. Bu noktada PowerShell komutları kullanılmalıdır. Office 365 Groups’a ait PowerShell komutları ile kullanıcılar Office 365 Groups’ları ile ilgili özelliklere erişim sağlayabilir, değiştirebilir. Bunun için öncelikle Exchange Online hizmetine bağlantı sağlamalıdır. Aşağıdaki komutlar kullanılarak Exchange Online hizmetine bağlantı sağlanır. İlgili komutların çalıştırılması ile yetkili kullanıcı hesabı ile giriş yapılır.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session -DisableNameChecking

 

 

Şekilde de görüldüğü üzere e-mail adresi değiştirilmek istenilen Office 365 Groups’a ait Microsoft Teams’de yer alan ekip ve içerisinde veriler yer almaktadır. İlgili ekip ismi Demo Teams adındaki Office 365 Groups’un e-mail adresi demoteams@lab57685.o365ready.com’dir.

 

 

İlgili Office 365 Groups’un e-mail adresi DTeams@lab57685.o365ready.com olarak değiştirilmek istenildiğinde öncelikle ilgili e-mail adresi Office 365 Groups mail adresi olarak eklenir. Bunun için aşağıdaki komut kullanılmalıdır:

Set-UnifiedGroup -Identity “Demo Teams” -EmailAddresses: @{Add =”DTeams@lab57685.o365ready.com”}

 

 

Eklenen e-mail adresinin primary SMTP adresi olarak tanımlanması gerekir. Böylelikle ilgili mail adresinin kullanılması sağlanacaktır. Bunun için aşağıdaki komut çalıştırılmalıdır:

Set-UnifiedGroup -Identity “Demo Teams” -PrimarySmtpAddress “DTeams@lab57685.o365ready.com”

 

 

İstenirse eski e-mail adresi ilgili Office 365 Groups’dan kaldırılabilir. E-mail adresini kaldırmadan önce bu adresin kullanılıp kullanılmayacağının kararı iyi verilmelidir. Aksi takdirde ilgili e-mail adresine atılan mailler ilgili kişilere iletilemeyebilir. Eski e-mail adresinin kaldırılması için aşağıdaki komut kullanılır: 

Set-UnifiedGroup -Identity “Demo Teams” -EmailAddresses: @{Remove=”demoteams@lab57685.o365ready.com”}

 

 

Şekilde de görüldüğü üzere ilgili Office 365 Groups’un mail adresi Exchange Admin Center’da da görüntülenir.

 

 

 

 

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin