Office 365 Hybrid Deployment ve Migration – Part VI

325

Lokal Exchange 2016’dan Office 365 Exchange Online’a Mail Kutusu Taşıma İşlemleri

 

Hybrid Configuration sihirbaz yapılandırılmasının başarılı şekilde tamamlanmasının ardından kullanıcı mail kutularının Exchange Online platformuna ya da Exchange Online ortamında yer alan mail kutuları lokal Exchange ortamına taşınabilir. Mail kutularının taşınma işlemi kullanıcı bazlı yapılabildiği gibi, toplu olarak da yapılabilir. Taşıma işleminde Office 365 yönetim merkezi arayüzü kullanılabildiği gibi, PowerShell komutları da kullanılabilir. Yeni kullanıcı mail kutuları ya da mevcut mail kutuları taşınabilir. Hybrid Migration işlemi ile ile taşınan kullanıcılar buluta tam geçiş yapmadan biraz daha farklıdır. Buradaki alt yapıda lokal Exchange ile Exchange Online arasında bir entegrasyon ve bağlantı söz konusudur. Exchange ve Exchange Online beraber yönetimin bir parçasıdır.

Taşıma işlemi ile ilgili ayarlar kısa sürede tamamlanır ancak geçiş süresi mail kutusu boyutu, network bant genişliği gibi parametrelere bağlı olarak değişiklik gösterir. Office 365’e geçiş planlarken, veri geçişi performansını artırma ve geçiş hızını optimize etme konusunda ilgili linkten detaylara ulaşılabilir.

Taşıma işlemine başlamadan önce kullanıcı hesabına Office 365 lisans atama işlemi gerçekleştirilmelidir. İlgili lisans atansa bile “Posta Ayarları” bölümünde şekilde de görüldüğü üzere kullanıcının mail kutusunun Exchange Online’a geçişinin tamamlanmasının ardından kullanılabilir olduğunda dair uyarı görüntülenir.

 

  

Office 365 Exchange Online platformunamail kutusunun taşıma işlemi için Office 365 Exchange Admin Center’daki “Recipient” bölümüne tıklanır. Burada “migration” bölümündeki “+” işaretine tıklanır. Kullanıcıları iki farklı seçenek karşılar: “Exchange Online’a geçir” ve “Exchange Online’dan geçir”. Hybrid mimarisi çift yönlü taşıma işlemi için de kullanılır. Exchange Online ortamına taşıma işlemi yapılabilirken, Exchange Online’dan lokal Exchange’de mail kutuları taşınabilir. “Exchange Online’a geçir” seçeneği ile devam edilerek lokal Exchange’den Office 365 Exchange Online’a geçiş işlemine başlanır. 

 

 

 

“Yeni geçiş toplu işlemi” bölümünde Office 365 geçiş türleri listelenir. Burada geçiş senaryoları taşınacak posta kutusu sayısına ve şirket platformunda kullanılan mail altyapısına bağlı olarak değişiklik gösterilir. Bu noktada firmanın ihtiyaçları da önemli noktalardan biridir. “Uzaktan taşıma işlemi” hybrid geçişlerde kullanılan geçiş türüdür. “Aşamalı geçiş” Exchange 2003 ve Exchange 2007 sürümlerinde geçerli olan bölüm bölüm mail kutularının taşındığı geçiş türüdür. “Tam geçiş” tüm mail kutuların Office 365’e taşındığı Exchange 2003 ve sonraki sürümler için desteklenen, en fazla 2000 mail kutusunun taşınabildiği ve lokal yapının devre dışı bırakıldığı geçiş türüdür. “IMAP geçiş” ise G Suite gibi Internet Message Access Protocol (IMAP) kullanan mail platformlarının Office 365’e geçiş senaryolarında kullanılır. Hybrid Migration işlemi için “Uzaktan taşıma geçişi” seçeneği ile devam edilir.

 

 

 

Şekildeki arayüzde Exchange Online ortamına taşınacak kullanıcılar seçilir. Taşınmak istenilen kullanıcılar tek tek seçilebilirken, CSV dosyası ile toplu olarak da belirlenebilir. Böylelikle CSV dosyaları ile tek seferde birden fazla kullanıcının geçiş işlemleri yapılır. Farklı farklı CSV dosyaları hazırlanarak parallel çalışacak şekilde “yeni geçiş toplu işlemi” oluşturulur. Böylelikle aynı anda birden fazla kullanıcının taşınması sağlanır. Burada mail kutusunun boyutları ve bant genişliğine göre taşıma süreleri değişkenlik gösterir.

  

 

Geçiş uç noktası Hybrid Configuration sihirbazında belirtildiği üzere yapılandırılmıştır. Şekildeki arayüzde de ilgili Geçiş uç noktasına dair girilen bilgiler görüntülenmektedir. Bu geçiş noktasından bağlantı kurulacak ve mail taşıma işlemleri gerçekleşecektir. Geçiş işlemleri için hybrid sunucu üzerinde MRS Proxy özelliğinin açık olması gerekir. Gerekli kontrollerin sağlanmasının ardından “İleri” seçeneği ile devam edilir.

 

 

  

“Yapılandırmayı taşı” bölümünde geçiş işlemine isim verilir ve hedeflenen etki alanı belirlenir. Kullanıcının birincil mail kutusu ve varsa arşiv kutusunun taşınmasının yanı sıra istenirse yalnızca arşiv kutusunun taşınması da sağlanabilir. Böylelikle kullanıcılar arşiv maillerine Exchange Online üzerinden erişim sağlar. “Birincil posta kutusu ve arşiv posta kutusu taşı (varsa)” seçeneği ile devam edilir. Taşıma sırasında hatalı öğe ya da büyük öğe sınırları belirlenir. Böylelikle bu sınırlar aşılmadığı takdirde taşıma işlemine devam edilecektir.

 

  

  

“Toplu işlemi başlat” bölümünde taşıma işlemi ile ilgili toplu geçiş işlemin tamamlanmasının ardından geçiş işlemi ile ilgili raporun iletileceği kullanıcılar belirlenir. Aynı zamanda toplu geçiş işleminin başlanacağı zaman belirlenir. Taşıma işlemi otomatik olarak başlayabilir, el ile daha sonra başlatılabilir ya da belirli tarih ve saat bilgisi belirlenerek başlatılabilir. Hybrid taşıma işlemlerinde taşıma işlemi başladıktan sonra bir de işlemin tamamlanma adımı vardır. Taşıma işlemi sırasında maillerin %95’i taşınırken, tamamlanma işleminde kalan %5 mailler taşınır ve taşıma işlemi tamamlanmış olur. Toplu geçiş işleminin tamamlanma işlemi ile ilgili ayarlar da bu arayüzde yapılandırılır. Tamamlama işlemi elle, otomatik ya da belirlenen bir tarih ve saatte yapılabilir. Genellikle taşıma işlemi otomatik yapılandırılırken, tamamlama işlemi daha kontrollü yapılmak adına elle ya da belirli zamanda yapılandırılabilir. Tamamlama işlemi sonrasında mail kutusu tamamen Exchange Online’da geçmiş olur. “Yeni” seçeneği ile geçiş işlemine başlatılır.

 

  

 

Şekilde de görüldüğü üzere Exchange Online’a taşıma işlemi başlamış durumdadır. İlgili taşıma işlemi ile ilgili detayları görüntülemek için sağ bölümde yer alan “Ayrıntıları göster” seçeneğine tıklanır. Böylelikle ilgili toplu geçiş işlemi ile ilgili hangi mail kutusunda son durum bilgisi, taşıma sırasında atlanan öğeler, taşıma işlemine dair raporlar, taşıma işleminin başladığı ve tamamlandığı süre gibi birçok detaylı bilgiye erişim sağlanır. Taşıma işlemi öncesinde doğrulama işlemi gerçekleşir, bağlantı sağlanır ve eşitleme işlemine başlanır. Eşitleme işlemi ile ilgili durum bilgisine de şekildeki arayüzden erişilir. 

 

 

 

“Hybrid Migration” işlemi ile ilgili eşitleme zamanının tamamlanmasının ardından şekilde de görüldüğü üzere “Durum” bilgisi kısmında “Eşitlendi” bilgisi görüntülenir. “Ayrıntıları göster”e tıklandığında ilgili kullanıcılara ait eşitlenen öğe sayısı, eşitlenme ile ilgili istatistikler görüntülenir. 

 

 

“Eşitleme” işleminin tamamlanmasının ardından geçiş işleminin tamamlanma adımına geçilir. Bu aşamaya kadar kullanıcı maillerinin %95 senkronizasyonu sağlanmış, geçiş işlemi tamamlama işlemi ile de tüm maillerin taşıma işlemi tamamlanır. Bu işleme kadar kullanıcılar lokal Exchange’e bağlanır. Geçiş işleminin tamamlanması ile Exchange Online platformuna geçiş yapılmış olur. Tamamlanma işlemi içimi için “Bu geçiş toplu işlemlerini tamamla”ya tıklanır.

 

 

Kullanıcı mail kutusundaki geçiş işlemi şekilde de görüldüğü üzere tamamlanarak Exchange Online posta kutuları bölümünde görüntülenecektir.

 

 

Kullanıcı mail kutusunun taşınmasının ardından kullanıcı maillerine portaldan veya Outlook’undan erişim sağlar. Outlook profillerinde yeniden başlatma uyarısı çıktıktan sonra otomatik olarak Exchange Online’a bağlantı sağlanacaktır. Hybrid Deployment sihirbazı ile konfigüre edilen Exchange Online Connector’leri sayesinde şirket içerisine ve şirket dışında mail trafiği sağlanmış olacaktır.

 

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin