Office 365 Kullanıcıların Yönetimi-Part 3

Bulk Import User

Aynı anda birden fazla kullanıcının oluşturulması durumunda “Office 365 Admin Center” panelinde yer alan “Active Users” bölümünden gerçekleştirilir. Şekilde yer alan ikon üzerinden ilerlenmesi durumunda toplu kullanıcı oluşturulma işlemi gerçekleştirilecektir.

4

“Select a csv file” başlığı altında, oluşturulacak kullanıcılara ait verilerin yer aldığı csv dosyasının gösterildiği bölüm yer almaktadır. ”Download a sample csv file” linkine tıklanması durumunda bu sihirbazda kullanıcıların girmesi gereken csv dosyasına ait örnek bir csv dosyasının indirilme işlemi gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda “Download a blank csv file” seçeneği ile de girilmesi gereken başlıkların yer aldığı kullanıcılara ait bilgiler ile doldurulması gereken csv dosyasının indirilme işlemi gerçekleştirilir. İlgili dosyanın yüklenmesinin ardından “Next” seçeneği ile devam edilir.

5

“Verification” bölümünde kullanıcılara ait bilgilerin doğru formatta girilip girilmediğine dair doğrulama işleminin sonucu görüntülenecektir. “Users that passed verification” bölümünde doğrulamadan başarı ile geçen kullanıcıların sayısı, “Errors” bölümünde ise doğrulamadan geçemeyen kullanıcıların sayısı görülecektir. Gerekli log dosyalarına erişim ise “Log file View” kısmında yer alan “View” seçeneğinin tıklanması ile sağlanacaktır. “Next” seçeneği ile devam edilir.

6

“Settings” bölümünde, toplu olarak oluşturulacak olan kullanıcıların aynı anda sign-in ayarları ve bölge ayarları yapılandırılır. “Set sign-in status” ile seçilen kullanıcıların Office 365 hizmetlerine ulaşabileceği ya da ulaşamayacağına dair konfigürasyon yapılır. “Allowed” seçeneğinin seçilmesi ile Office 365 hizmetlerine erişim izni verilirken, “Blocked” seçeneği ile de kullanıcıların Office 365 hizmetlerine erişim yasağının konulması söz konusudur. “Set user location” başlığı ise kullanıcılara ait bölge seçiminin ayarlandığı bölümdür.

7

 

“Assign licenses” başlığında ise toplu olarak oluşturulacak olan kullanıcıların lisans atama işlemi gerçekleştirilir. Burada firmanın sahip olduğu lisanslardan hangisi, kullanıcılara atanacak ise o lisansın seçilmesi ile birden fazla kullanıcıya aynı anda lisans atama işlemi gerçekleştirilmiş olunur. Örnekte Office 365 Enterprise E3 lisansı yer almaktadır. İstenilmesi durumunda alınan lisansa göre içerisindeki hizmetlerden sadece bir ya da birkaçının seçilmesi durumu da ihtimaldir. Örneğin Office 365 E3 lisansı ile gelen tüm hizmetlerin seçilmesi yerine sadece Lync Online ve Exchange Online hizmetinin de seçilebileceği gibi opsiyonel durumlar da söz konusudur. Sağ bölümde yer alan “22 of 25 licences available” bölümünde ise toplamda 25 lisansı olan firmanın şu anda atanamamış ya da kullanılabilecek lisans sayısının 22 olarak gözlemlendiği yerdir. Firmanın lisans ihtiyacının söz konusu olduğu durumlarda ise “Buy more licences” ile gerekli olan lisans alımının gerçekleştirilmesi söz konusudur.

8

“Send result in email” başlığı altında ise toplu olarak oluşturulacak olan kullanıcılara atanacak parolaların “Send email” bölümüne yazılacak olan mail adresine mail atılma işlemi gerçekleştirilecektir. Gerekli ayarlamaların yapılmasının ardından “Create” seçeneği ile devam edilecek ve kullanıcıların oluşturulma işlemi gerçekleştirilecektir.

9

 

 

Şekildeki arayüzde oluşturulana ya da hata alınan kullanıcılara dair sonuç bilgisi yer alacaktır. Buradaki “Users created” bölümünde oluşturulan kullanıcı sayısı gözlemlenirken, “Errors” başlığı altında ise kullanıcıların oluşturulması sırasında hata alınan kullanıcı sayısı gözlemlenmektedir. Hata alınan kullanıcılara ait logları gözlemlemek için “Log file View” bölümündeki “View”den devam edilecektir.

10

 

 

 

 

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin