Office 365’de Windows Azure Active Directory Module for Powershell ile Grupların Yönetimi

Office 365 portalında mail trafiği için kullanılan gruplar dışında hak ataması için kullanılan “Security Group”ları da yer almaktadır. Bu gruplar Onedrive, Sharepoint gibi servislerde yer alacak olan dökümanlar üzerinde yetki atamak için kullanılan gruplardır. Security gruplarının yönetimi Office 365 portalında yer alan GUI platformunda yapılabildiği gibi, powershell komutlarının çalıştırılması ile de sağlanır. “Get-MsolGroup” komutu ile ilgili tenant’da yer alan Security Gruplarına ait detayların listelenmesini sağlayacaktır. Grup detayları içerisinde aşağıdaki başlıklar yer alacaktır.

· Object Id

· Display name

· Group type

· Description

Security gruplarının powershell komutu ile oluşturulması için aşağıdaki komut şablonu kullanılmalıdır.

New-MsolGroup -DisplayName “displayname” -Description “description”

Şekildeki powershell komutu ile “Sales” adında bir security grubun oluşturulmuştur. İlgili komutun çalıştırılmasından sonra gruba ait ObjectId, DisplayName, GroupType, Description bilgileri gözlemlenecektir.

1

 

İlgili komutun çalıştırılmasının ardından Office 365 Admin Center arayüzünde yer alan “Group” bölümünde oluşturulan grup gözlemlenecektir.

2_r

 


Security gruplarının silme işlemi için ise “Remove-MsolGroup” komutu kullanılmaktadır. “Remove-MsolGroup” komutu için security grubuna ait “ObjectId” bilgisi gerekmektedir. “–Force” parametresi ile beraber her koşulda grubun silinmesinmesi zorunlu kılınmıştır. Aşağıdaki ilgili powershell komutu yer almaktadır.

Remove-MsolGroup -ObjectId objectid –Force

2

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin