REST URI ile Exchange Online Raporlarına Erişim

Office 365 Raporlama web servisi ile üretilen raporlara birçok yöntem ile erişilebilir. Bunlardan biri de REST Raporlama web servisidir. Bu raporlama modeli için programlama bilgisi gerekmekte olup alınacak rapora dair özel ayarların yapılması mümkündür. Bu da alınacak raporlarda esnekliği sağlamaktadır. Bu yazıda REST URI’lerle Exchange Online raporlarına Excel uygulaması üzerinden nasıl erişim sağlanabileceği bilgisine değinilecektir. Bu noktada Microsoft tarafından hali hazırda mail sistemi ile hazırlanmış olan REST URI’ler vardır ve URI’lerin kullanımına dair de detaylı bilgiler ilgili linkte yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda rapor adlarının ve raporların çıktılarına ait bilgiler yer almaktadır.

 

Report name Description
NEWConnectionbyClientType* reports The ConnectionbyClientTypeDaily, ConnectionbyClientTypeWeekly, ConnectionbyClientTypeMonthly and ConnectionbyClientTypeYearly REST URIs provide summary statistics about the Office 365 Exchange Online connections made, organized by what kind of client application was used. There are four reports that use the same overall structure, and differ only in the time interval over which they summarize the data: daily, weekly, monthly, and yearly. For simplicity, the four reports are detailed together.
NEWConnectionbyClientTypeDetail* reports The ConnectionbyClientTypeDetailDaily, ConnectionbyClientTypeDetailWeekly, ConnectionbyClientTypeDetailMonthly and ConnectionbyClientTypeDetailYearly REST URIs provide detailed statistics about the Office 365 Exchange Online connections made, including the user name and what kind of client application was used. There are four reports that use the same overall structure, and differ only in the time interval over which they summarize the data: daily, weekly, monthly, and yearly. For simplicity, the four reports are detailed together.
GroupActivity* reports The GroupActivityDaily, GroupActivityWeekly, GroupActivityMonthly, and GroupActivityYearly REST URIs provide summary statistics about the Office 365 organization group creation and deletion. There are four reports that use the same overall structure, and differ only in the time interval over which they summarize the data. For simplicity, the four reports are detailed together.
MailboxActivity* reports The MailboxActivityDaily, MailboxActivityWeekly, MailboxActivityMonthly, and MailboxActivityYearly REST URIs provide summary statistics about the Office 365 organization mailbox creation and deletion. There are four reports that use the same overall structure, and differ only in the time interval over which they summarize the data. For simplicity, the four reports are detailed together.
NEWMailboxUsage report The MailboxUsage REST URI provides summary statistics about the Office 365 organization’s mailbox usage. The report includes the number of mailboxes, how many mailboxes are getting full, and how many are not used much. To get more information about a particular mailbox, use this report with the MailboxUsageDetail report.
NEWMailboxUsageDetail report The MailboxUsageDetail REST URI provides more-detailed statistics about Office 365 mailbox usage. To get the summary information for the organization, use this report with the MailboxUsage report.
MailDetail report The MailDetail REST URI is for internal use only. Request syntax checking is performed, however, no data will be returned by this report. This report name appears in the reporting.svc service description document but it should not be called.
MailDetailDlpPolicy report The MailDetailDlpPolicy REST URI provides details about the Exchange Server mail data loss prevention (DLP) policies and rules used in processing email messages. The start and end date/time of the report can be specified in the request.
MailDetailMalware report The MailDetailMalware REST URI provides details about the processing steps taken on email messages identified as containing malware while the message was being processed. The start and end date/time of the report can be specified in the request.
MailDetailSpam report The MailDetailSpam REST URI provides details about the processing steps taken on email messages identified as containing spam while the message was being processed. The start and end date/time of the report can be specified in the request.
MailDetailTransportRule report The MailDetailTransportRule REST URI provides details about the Exchange Server mail transport rules used in processing email messages. The start and end date/time of the report can be specified in the request.
MailFilterList report The MailboxFilterList REST URI provides the string values allowed in other Office 365 reports. Items are grouped by SelectTarget values. Values in each group are intended to be used in $filter query options.
MailTraffic report The MailTraffic REST URI provides summary information about mail traffic into and out from the organization. The start and end date/time of the report can be specified in the request, as can the time period over which the data is aggregated.
MailTrafficPolicy report The MailTrafficPolicy REST URI provides summary information about mail traffic into and out from the organization. The start and end date/time of the report can be specified in the request, as can the time period over which the data is aggregated.
MailTrafficSummary reports The MailTrafficSummary REST URI provides a summary list in a variety of categories related to messages processed through the organization’s Office 365 email system. The start and end date/time of the report can be specified in the request, as can the time period over which the data is aggregated. This report returns 20 generically-named fields, and the data in them can change based on the other options.
MailTrafficTop report The MailTrafficTop REST URI provides summary information about the users sending and receiving the greatest number of mail messages in the organization. The start and end date/time of the report can be specified in the request, as can the time period over which the data is aggregated.
MessageTrace report The MessageTrace REST URI provides summary information about the processing of email messages that have passed through the Office 365 system for that organization in the last 30 days.
MessageTraceDetail report The MessageTraceDetail REST URI provides detailed information about the processing steps performed on email messages that have passed through the Office 365 system for that organization in the last 30 days.
NEWMxRecordReport report The MxRecordReport REST URI provides information about the Office 365 organization’s current mail-exchanger (MX) DNS records. Use this report to help troubleshoot DNS configuration settings. This report doesn’t have a time-duration like other reports, but instead reports the current MX record status.
NEWOutboundConnectorReport report The OutboundConnectorReport REST URI returns a list of the organization’s configured Office 365 outbound email connectors (also known as “Send Connectors”). Use this report with the ServiceDeliveryReport report to help verify, monitor, and troubleshoot Mailflow and connector configuration issues. This report doesn’t have a time-duration like other reports, but instead reports the currently configured outbound (send) connectors. For more information, see Exchange Server 2013 Connectors.
NEWServiceDeliveryReport report The ServiceDeliveryReport REST URI provides configuration and status on the Office 365 organization’s email Send Connectors (also known as “Outbound Connectors”). Use this report with the OutboundConnectorReport report to help verify, monitor, and troubleshoot Mailflow and connector configuration issues. This report doesn’t have a time-duration like other reports, but instead reports the currently existing outbound (send) connectors. For more information, see Exchange Server 2013 Connectors.
StaleMailbox report The StaleMailbox REST URI provides summary statistics about the number of Office 365 organization mailboxes that have not been accessed recently.
StaleMailboxDetail report The StaleMailboxDetail REST URI provides detailed information about mailboxes in an Office 365 organization that have not been accessed recently.

 

Her REST URI’nin kendine parametreleri vardır. Aynı zamanda raporların JSON ya da Atom formatında da erişim mümkündür. Aynı şekilde bu raporlara Excel uygulaması ile de erişmek mümkündür. Bir örnek üzerinden REST URI’lerle verilen Excel çalışma kitaplarına nasıl aktarılacağı adım adım aktarılacaktır. İlk yapılması gereken işlem hangi raporu isteniliyorsa ona dair REST URI’nin incelenmesi ve istenilirse belirli düzenlemeler yaparak istenilen raporun elde edilmesini sağlamaktır. Buradaki örnekte “MailboxUsageDetail report” isimli REST URI kullanılacaktır. Bu rapor ile ilgili tenant içerisindeki mail kutularının kullanım oranları ve detayları gözlemlenebilecektir. İlgili REST URI ile ilgili filtreler konularak özelleştirmeler yapılabilir. Gerekli REST URI düzenlendikten sonra excel içerisinde raporu elde etmek için excel uygulaması açılarak “Veri” bölümüne gelinecektir. Şekilde de görüldüğü üzere “Dış Veri Al” ile “Diğer Kaynaklardan” seçeneğine gelinir ve Odata Veri Akışı’ndan seçeneği ile Odaat Veri Akışı ile rapor excel tablosuna veya pilot tablolara dönüştürülecektir.

 

 

“Veri Akışına bağlanın” bölümünde REST URI bilgisi girilecektir. Böylelikle Office 365 raporlama servisinden ilgili rapora erişim sağlanacaktır. Aynı zamanda bu arayüzde bu rapora erişim sağlanması için yetkili kullanıcı bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Örnekte kullanılacak olan REST URI https://reports.office365.com/ecp/reportingwebservice/reporting.svc/MailboxUsage olmak ile beraber admin bilgileri girilerek “İleri” seçeneği ile devam edilecektir. 

 

 

“Tabloları Seçin” bölümünde ise ilgili bağlantıdan elde edilebilecek tablolar sıralanacaktır. Burada birden fazla tablo gözlemlenebilir. Bu durumda hangi tablonun excele aktarılması isteniliyorsa onların seçilmesi gerekmektedir. Buradaki örnekte “MsalboxUsage” tablosu seçilerek devam edilecektir.

 

 

Şekilde veri dosyasına ait ayarlar yapılacaktır. Veri dosyasına isim verilmesi, açıklama girilmesi, parolanın dosyaya kaydedilmesi (güvenlik nedeni ile önerilmez), kimlik doğrulama ayarları gibi veri dosyasına ait ayarlar yapılandırılacaktır. Gerekli ayarların yapılmasından sonra “Son” ile gerekli veriye erişim sağlanmaya başlanılacaktır.

 

 

Verinin çalışma kitabında nasıl görüneceğinin belirlendiği “Veri İçeri Aktar” bölümünde ise Tablo, PivotTable Raporu, PivotChart ve Yalnızca Bağlantı Oluştur seçenekleri yer almaktadır. Verinin nereye konulacağına dair bilgiler de girildikten sonra isteninilirse özellikler bölümünden özellştirmeler yapılabilir. Buradaki örnekte tablo şeklinde rapor alınacaktır. İlgili ayarların yapılmasından sonra “Tamam” seçeneği ile devam edilir.

 

Şekilde de görüldüğü üzere ilgili verilerin excel çalışma kitabına geldiği gözlemlenir. Böylelikle Office 365 Raporlama web servisindeki raporlara REST URI’lerle erişim sağlanarak excelde tablo ya da pivot tablolar halinde gözlemlenecektir.

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin