SharePoint Online Logs

SharePoint Online servisine ait logların IT yöneticileri açısından önem arz etmektedir. Bunun için SharePoint Online’a ait powershell komutları kullanılabilmektedir. Ancak komut şablonundan önce SharePoint Online Management Shell’in internet bağlantısı olan makinaya kurulması gerekmektedir. Kurulum yapılacak makinanın işletim sistemi Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 ServicePack 2 ya da Windows Server 2012 olması gerekmektedir. Ayrıca buradaki makinaların üzerinde Powershell 3.0’a ihityaç vardır. Ön gereksinimlere uygun makinaya http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588 linkinden SharePoint Online Management Shell’in indirilmesi gerekmektedir. “ConnectSPOService” ile SharePoint Online servisine bağlandıktan sonra, istenilirse Get-SPOSite ile SharePoint Online’da yer alan site’lara erişilir. Loglara ait ilgili komutları çalıştıracak kullanıcının SharePoint Online global administrator yetkisine sahip olmalıdır.

Aşağıda loglar ile ilgili bazı SharePoint Online powershell komut örnekleri yer almaktadır. Burada Business Connectivity Services için loglar alınır.

Aşağıdaki komut mevcut tüm logları alacaktır.

Get-SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc 

 

Aşağıdaki komut ile son 14 güne ait logları alır.

$endTimeinUTC = Get-SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc$startTimeinUTC = $endTimeinUTC.AddDays (-14)$tenantlogs = Get-SPOTenantLogEntry -StartTimeinUtc $startTimeinUTC -EndTimeinUTC endTimeinUTC

 

Aşağıdaki komut belirli CorrelationID’sine sahip logların alınmasını sağlar.

$endTimeinUTC = Get-SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc$startTimeinUTC = $endTimeinUTC.AddDays (-14)$tenantlogs = Get-SPOTenantLogEntry -StartTimeinUtc $startTimeinUTC -EndTimeinUTC $endTimeinUTC -CorrelationId e2c2be70-6382-4ce7-8a44-ae7dadff5597 

 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/fp161369(v=office.15).aspx

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin