SharePoint Online Public Web Sitesi ile Temel Konfigürasyonlar ve DNS Ayarları-Part 1

SharePoint Online ile firmalar, internet ya da intranet web sitelerini oluşturmak için kullanırlar. Firma çalışanları SharePoint Online ile çalışmalarını paylaşabilecekler, aynı anda birden fazla kişi birlikte çalışabilecek, projeleri ve ekipleri organize edebilecek, iş akışları oluşturarak digital yollarla şirket yönetimini sağlayabileceklerdir. Aynı zamanda merkezi olarak döküman yönetimi, risk yönetimi, zamanlama yönetimi gibi kurumlar için yönetimsel avantajlarda sağlamaktadır.

SharePoint Online temelinde web siteleri vardır. Bu web siteleri firma alt yapısına özel konfigürasyonlar yapılarak intranet ya da internet platformlarında yayınlanmaktadır. SharePoint Online’da yer alan public web sitesinin varsayılandaki URL linki aşağıda yer almaktadır. Buradaki “ecpeakup” firmanın tenant adına göre değişmektedir.

“http://ecpeakup-public.sharepoint.com”

Firmalar varsayılanda gelen bu linki, firma domainini içeren kurumsal linkler haline getirmek isteyeceklerdir. Aynı zamanda public web sitesinde çeşitli görsel işlemleri (logolarını ya da templateler gibi) yapmak isteyeceklerdir.

Şekildeki arayüzde public web sitesinin URL linkinin değiştirilmesi için domain ekleme işlemi için Office 365 Admin Center’daki “Domain” tabına gelinecek ve “Add Domain” ile domain ekleme işlemi gerçekleştirilecektir.

1

“Add a domain to Office 365” başlığında eklenecek domaine ait adımlar yer almaktadır. “Specify a domain name and confirm ownership” başlığında domainin eklenmesi ve doğrulama işleminin gerçekleşeceği, “Add users and assign licenses” başlığı altında bu domaine ait kullanıcıların eklenmesi ve lisans atama işleminin gerçekleşmesi, “Set the domain purpose and configure DNS” ile de domaine ait DNS kayıtlarının girilerek Office 365 servislerinin kullanılması sağlanacaktır.

2

“Start Step 1” ile devam edildiği takdirde ilgili domainin eklenme işlemi gerçekleşecektir. Burada SharePoint Online’a bağlanılacak linkin tamamı girilecektir. Şekilde de görüldüğü üzere “www.lab05669.o365ready.com” değeri girilmiştir. Böylelikle gerekli ayarların tamamlanmasının ardından SharePoint public web sitesine bu link üzerinden erişim sağlanacaktır. Domain bilgisinin girilmesinden sonra “Next” seçeneği ile devam edilir.

3

Office 365’de, bilindiği üzere girilen domain bilgisinin onaylanması için DNS’e girilmesi gereken bir kayıt vardır. Bu sadece bu domainin doğrulanması için girilir. Gerekli işlemlerin yapılmasından sonra işlem domain eklem işleminin birinci adımı başarılı şekilde gerçekleştirilmiş olunacaktır.

4

Birinci adımın tamamlanmasının hemen ardından “Add users and assign licenses” başlığı ile devam edilecektir. Ancak eklenilen domain SharePoint Online için kullanılacağı ve bu domain kullanıcılarda kullanılmayacağı için bu adımda herhang bir konfigürasyon yapılmayacaktır. “Start step 2” denilerek bu adıma ait konfigürasyonun yapılmayacağı bilgisi girilecektir.

5

Şekildeki arayüzde ilgili domaine ait kullanıcı eklenmeyeceği için “I don’t want to add users right now” seçeneği ile devam edilecektir.

6İkinci adımında tamamlanmasının ardından “Set the domain purpose and configure DNS” başlığı ile devam edilecektir. Bu adımda girilen domainin Office 365’in hangi servisi için kullanılacağı belirlenecektir. Buradaki senaryo SharePoint Online servisi olduğu için, ilgili domainin SharePoint için kullanılacağı bilgisi girilecek ve ona ait DNS’e girilmesi gereken kayıt bilgisi gözlemlenecek ve kayıdın girilmesinden sonra doğrulama işlemi gerçekleştirelecektir. Bu konfigürasyonlar için “Start Step 3” ile devam edilecektir.

7

“Set up domain” başlığı altında yapılması gereken 5 farklı adım söz konusudur. Bu adımlara ait başlıklar sol panelde gözlenebilmektedir. “Set domain purpose” başlığında ilgili domainin Office 365 servislerinden hangisi ya da hangileri için kullanılacağına dair bilginin girildiği bölüm yer almaktadır. “Exchange Online”, “Lync Online”, “SharePoint Online” başlıkları yer almaktadır. Burada “SharePoint Online” seçeneği seçilerek devam edilecektir.

8

“Design website” başlığında ise public web sitesinin nasıl design edilebileceğine ait temel ipucuların yer aldığı görülmektedir. Burada web sitesinin özelleştirilmesi sağlanacaktır. Bu işlemler Office 365’in Admin başlığı altında yer alan SharePoint seçeneği ile de yapılmaktadır. Buradaki temel adımların yapılması için “open the link” ile devam edilecektir.

9

 

SharePoint Online Public Web Sitesi ile Temel Konfigürasyonlar ve DNS Ayarları-Part 1

SharePoint Online Public Web Sitesi ile Temel Konfigürasyonlar ve DNS Ayarları-Part 2

SharePoint Online Public Web Sitesi ile Temel Konfigürasyonlar ve DNS Ayarları-Part 3

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin