Verimlilik Puanı – Part V

108

 

Kişi Deneyimleri
Ekip Çalışması

 

Günlük iş hayatında kullanıcılar bireysel çalışmalardan çok ekip çalışmaları ile süreçleri yönetirler. Ekip çalışması iş verimliliği, üretkenlik gibi birçok avantaj sunar. Temelinde ortak amaç için ekip olarak çalışmayı hedefleyen ve ekip olarak başarılar elde etmenin yanı sıra ekip çalışması iş verimliliği ve üretkenlik noktasında da firmalar açısından avantaj sunar. Ekip çalışması ile kullanıcılar ortak çalışma alanlarında birlikte iş birliği içerisinde çalışırlar. Ortak noktadan belgelere erişmek merkezi olarak ekip ile iletişim kurabilmek ve tek noktadan ekibin kullandığı uygulamalara erişmek kullanıcılar için iş verimliliğini arttırmasının yanı sıra zaman açısından da tasarruf sunar. Microsoft 365’te dijital dünyada kullanıcılara ekip çalışmasına yönelik birçok hizmet sunar. “Verimlilik Puanı”nda yer alan “Ekip çalışması” kategorisi kullanıcıların ekip olarak çalışmalarına yönelik analizleri içerir. Ekip çalışması puanında kullanıcıların paylaşılan çalışma alanlarındaki katkıları ilgili detaylı bilgiler sunar. Böylelikle firmalar ekip çalışmasındaki kullanıcı deneyimleri ile ilgili bilgilere sahip olur. Ekip çalışması analizinin hesaplanması için firmadaki kullanıcıların Microsoft Teams, SharePoint, Exchange Online lisanslarına sahip olması gerekir.

 

 

“Kuruluşunuzdaki kişilerin %33 kadarı paylaşılan çalışma alanlarına katkıda bulunuyor.” bölümünde Microsoft Teams’de mesajları ve e-postalar ile iletişim kuran aynı zamanda paylaşılan çalışma alanlarında içerikler üzerinde çalışan kişilerle ilgili analiz yer alır. Temel olarak Microsoft 365 içerisindeki Exchange aracılığıyla Microsoft 365 grup posta kutusuna e-posta gönderme, Teams’deki kanallara mesaj gönderme, SharePoint Online ekip siteleri içerisindeki içerikleri okuma ya da içerik oluşturma gibi ortak çalışma alanındaki metriklerden kullanılır. Bu grafikte benzer kuruluşlar için referans noktasına bakarak firmalar piyasadaki durumları ile ilgili karşılaştırmalarda yapabilirler.

 

 

“Zaman içinde paylaşılan çalışma alanlarında bulunan kişilerin sayısı” grafiği ise son 180 gün içerisinde paylaşılan çalışma alanlarında bulunan kişileri ve içerik üzerinde iletişim kuran veya işbirliği yapan kişileri gösterir.

 

 

“Kuruluşundaki kişilerin paylaşılan çalışma alanlarına nasıl katıldığına ilişkin döküm” grafiğinde ise son 28 günde paylaşılan çalışma alanlarındaki etkinlik türüne göre kişilerin sayıları yer alır. Böylelikle firmalar kullanıcıların paylaşma alanında e-posta gönderme, iletiler gönderme ve içerik oluşturma veya okuma türüne göre kişilerin sayıları ile ilgili bilgilere sahip olur. Paylaşım alanlarında kullanılmayan etkinlikleri belirleyip kullanıcılara teşvik edebilir ya da etkinlik türlerine göre analizlerle iyileştirmelerde bulunabilir. “E-posta gönderme” etkinlik türü grup postalarına gönderilen kişilerin yüzdesini gösterir. “İletiler gönderme” etkinlik türü Microsoft Teams kanallarına ileti gönderen kişilerin yüzdelerini gösterir. “İçerik oluşturma ve okuma” etkinliği ise Microsoft 365 SharePoint ekip sitelerinde içerik okuyan veya içerik oluşturan kişilerin yüzdesini gösterir.

 

 

“Paylaşılan çalışma alanlarının %33 oranındaki bölümünde bir dereceye kadar katılım var” grafiğinde son 28 gün içerisinde toplam çalışma alanında çalışma boyutuna ve etkinlik aylarına göre katılınılan paylaşılan çalışma alanlarının yüzdesi görüntülenir. Çalışma alanının boyutu, üye sayısına göre 3 kategoride belirtilmiştir. 2-10 kişi, 11-100 kişi ve 100’den fazla olacak şekilde. Çalışma alanının yaşı ise aslında çalışma alanının oluşturulmasından buy ana geçen ay sayısını gösterir. Çalışma alanının boyutuna ve yaşının kesiştiği yerlerde de belirli yüzdeler görüntülenir. Buradaki çalışma boyutu ve çalışma alanının yaşının kesişimine bağlı olarak buradaki yüzde son 28 gün içerisinde iletişimi olan çalışma alanın firmadaki son 28 gün içinde kullanılanbilen çalışma alanına bölünmesi ile bulunur.

 

“Paylaşılan çalışma alanlarının %0 oranındaki bölümünde haftada 3 günün üzerinde katılım sağlanıyor” grafiğinde son 28 günde toplam paylaşılan çalışma alanlarında, günlere ve etkinlik türlerine göre çalışma alanlarının yüzdesi görüntülenir. Buradaki etkinlikler grup e-postası gönderme, kanal iletileri, içerik oluşturmadır. Etkinlik türlerinin haftada 1, 2-3 ya da 4+ gün kullanımı ile ilgili yüzdeler yer alır. Böylelikle kullanıcıların ekip çalışmasında kullandıkları en sık etkinlik türlerine dair bilgiler analiz edilir.

 

“Paylaşılan çalışma alanlarının %‎100‎ oranındaki bölümü daha iyi işbirliği için Microsoft Teams kullanıyor” son 28 gün içerisinde paylaşılan çalışma alanlarının içerisindeki Microsoft Teams kullanan çalışma alanlarının sayısı görüntülenir.

 

 

“Ekip çalışması” bölümündeki “İlgili içeriği görüntüleyin” bölümlerinde kullanıcıların paylaşılan çalışma alanlarına katılımlar ile ilgili bilgileri içeren videolar yer alır. Bu videoların linkleri paylaşılarak dijital dönüşüm yolculuğunda Microsoft’un içerik işbirliği ile ilgili kullanıcılar desteklenir.

 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/productivity/teamwork?view=o365-worldwide

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin