Windows 8 ile File History

Microsoft client(istemci) işletim sistemlerinden Microsoft Windows 8  tarafında IT dünyasına 15 Ağustos tarihinde son sürüm olarak MSDN sayesinde sunulmuştur. Microsoft Windows 8 ile birçok yenilik kullanıcıları karşılamaktadır. Bunların başında MUI(Metro User Interface) olmak üzere Hyper-V ile sanallaştırma, Internet Explorer 10, bulut bilişimden faydalanılacak SkyDrive desteği, kullanıcıların verilerinin yedeklemesinin yapılacağı File History gibi özellikler sayılabilir.

File History (Dosya Geçmişi), Microsoft Windows 8 ile beraber gelen bir yedekleme teknolojisi olup, işletim sistemindeki kullanıcıların profillerine ait kütüphane, masaüstü, sık kullanılanlar ve kişisel klasörlerde bulunan verilerin periyodik zamanlarda değişikliklerini de koruma altına alan bir uygulamadır.  Periyodik zamanlarda bu işin gerçekleşiyor olması dosyalarda yapılan herhangi bir değişikliğin, belirtilen zamanın gelmesi ile beraber File History’nin dosyaları taraması ve bu değişiklikleri harici bir diske veya bir USB belleğe alma işlemidir. Windows7’de bulunan Backup and Restore işlemi de File History işlemine benzemektedir. Ancak Windows 7’de bulunan bu özellik bazı konularda yetersiz kalmasından dolayı kullanıcılar tarafından da pek tercih edilemedi.

Ayrıca Microsoft’un bu özelliği ile homegroup ortamında bulunan bir Microsoft Windows 8 bilgisayarın yedekleri  home group ortamında bulunan diğer bilgisayarlar ile de paylaşılması mümkündür.

Yedeği alınması gereken dosyalar bir harici bellek ya da bir USB belleğe alınıyor olmasının haricinde network üzerinde bulunan bir dosyaya da saklanabilir. Eğer sistem de herhangi bir harici disk söz konusu değilse bu özellik otomatik olarak pasif duruma geçerek, yeni diskin ya da depolama biriminin takılması ile de yeniden aktif olarak çalışacaktır.

Kısaca File History özelliği ile arka planda kullanıcılar artık geçmişe dair verilerini güncel bir şekilde  yedekleyebileceklerdir.

Microsoft Windows 8’de File History özelliğini denetim masası arayüzünden konfigüre edilebilir.

Denetim masasından “File History” seçeneği ile devam edilmesi durumunda şekilde arayüzde görülen ekran kullanıcıları karşılamaktadır. Bu arayüzde sisteme kullanıcı profil yedeklerinin alınması için eklenmiş bir USB bellek görülmektedir. Şekilde de görüldüğü üzere File History özelliği kapalı bir durumdadır. Bu özelliği açmak için “Turn on” seçeneği seçilmelidir. Aynı zamanda “Restore personel files”,”Select drive”,”Exclude folders”,”Advanced settings” özellikleri ile de File History konfigürasyonun detaylı ayarları yapılandırılır.

File History özelliğinin aktif edilmesi ile beraber ototmatik kullanıcıya ait tüm profil taranarak , belirtilen depolama birimine kullanıcıya ait tüm bilgilerin yedekleme işlemi başlar. Depolama biriminde ise “FileHistory” adında bir klasör otomatik olarak oluşur ve kullanıcılara ait profiller bu dosyada tutulur.

File History arayüzünde bulunan Restore personel files seçeneği ile devam edilmesi durumunda daha önceden yedeği alınmış olan verilerin geri yükleme işlemi gerçekleştirilir. Kullanıcının yanlışlıkla veriyi silmesi ya da sistemdeki harddiskin bozulması gibi durumlarda yedeği daha önceden alınmış olan veriler bu sayede geri getirilerek kurtarılmış olur.

Yine File History bölününde yer alan Select Drive seçeneği ise devam edilmesi durumunda kullanıcı bilgilerinin nerede yedekleneceği ile ilgili ayarlar yapılır.

“Select a File History drive” arayüzü yedekleme işleminin nereye yapılacağı ile ilgili konfigürasyonun yapıldığı bölümdür. Bu arayüzde harici bir hard disk, USB bellek, kart okuyucusuna bağlı Multimedia kart hatta network üzerinden paylaşıma açılmış herhangi bir klasör seçilebilir.  Burada önemli olan yedeklenecek dosyalar ile yedekleyeceğiniz lokasyonun aynı olmaması veya seçtiğiniz hard diskin içerisinde Windows dosyalarının bulunmamasıdır. “Add network location” seçeneği ile de ağ üzerindeki bir konuma yedekleme işlemi gerçekleştirilir.

File history ile ilgili ayarlarda bir diğer yapılabilinecel ayar istenilen dosyaların yedeğinin alınmaması durumudur. Bu işlem için File History arayüzünde bulunana “Exclude Folder” seçeneği seçilmelidir.

“Exclude from File History” arayüzü kullanıcıların isteği doğrultusunda bazı dosyaların yedeklerinin alınma işlemi yapılmaz. Hangi dosyanın yedeğinin alınması istenilmiyorsa “Add” seçeneği ile o dosya seçilir. Böylelikle gerek depolama biriminizde gereksiz bilgilerin yer almasını, disk alanının verimli bir şekilde kullanılmasının gerekse de yedekleme işleminin kısa sürmesi sağlanabilir.

File History arayüzündeki “Advance settings” özelliği ile yedekleme işlemine ait detaylı ayarların yapılması sağlanır. “Save copies of files” ile yedekleme işlemine dair zaman ayarı yapılır. Varsayılanda bu ayar her saat başı olmakla beraber istenildiği takdir de 10 dakikada bir, 15 dakika da bir, her 3 saatte bir gibi değerlerle de değiştirilebilir. En fazla bu değer günde bir olarak ayarlanır.”Size of offline cache” File History için kullanılacak disk boyutunun ayarlandığı yerdir. bu seçenekte yedekleme yapılacak depolama biriminin % kaçının kullanılacağı belirlenir.Verilebilecek maximum değer %20 olmakla berber minimum değer %2’dir. “Keep saved versions” seçeneği ile yedeklenen verilerin ne kadar süre diskinizde tutulacağı ayarının yapıldığı bölümdür. Bu özellik sayesinde eskiden yedekleme yapılmış verilerin, belirtilen zamanda silme işlemi gerçekleştirilerek bu verilerin diskinizde yer kaplaması önlenir.Varsayılanda bu özellik hiç silinmemek üzere ayarlanmış olup istenilmesi durumunda verilecek minimum süre 1 ay, verilecek maksimum süre ise 2 yıldır. Ayrıca bu seçenekte yer alan “until space is needed” seçeneği ile de yedekleme yapılan diskte yeterince yer kalmaması durumunda, diskte bulunan veriler içerisinde en eski versiyonların silinmesi ile yedekleme için gerekli disk boyutunun sağlanması mümkündür. “Clean up version” ile depolama birimi olarak kulanılan lokasyondaki tüm verilerin silme işlemi gerçekleştirilir. Event Log başlığı altında yer alan “Open File History event logs to view recent events or errors” ile de File History ile ilgili hataların ya da yapılandırılmaların Windows Event Viewer bölümünde gözlenmesi, eğer bir hata söz konusu ise bu hatanın nedenin görüntülenmesi sağlanır.

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin