Windows Server 2008 R2 Core İşletim Sistemine DHCP Rolünün Kurulması

Bilindiği üzere Microsoft, Windows Server 2008 ile beraber kullanıcılara yeni bir sürüm olan Core sürümünü sunmuştur. Server Core diğer sürümlere göre daha az kaynak harcaması, daha stabil çalışması, maliyet olarak daha düşük olması ve de GUI’siz (G raphical User Interface yani grafik arabirim) olması ile sistem yöneticilerinin dikkatini çekmiştir. Üzerine kurulabilecek servislerin kısıtlı olmasıy la da güvenlik bazında bir diğer avantajı olmuştur.

Windows Server 2008 R2 Enterprise Server Core işletim sistemi üzerine; Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP) servisinin yapılandırılması, Microsoft Hyper-V rolünün, Active Directory Domain Servisinin ve Internet Information Services kurulumları bu makalede anlatılacaktır. Server Core üzerine kurulacak servisler komutlar aracılığı ile yapılandırılabilineceği gibi RSAT yüklü bir makineden ya da mmc konsolu kullanılarak da Core Server’ın yönetilmesi mümkündür. Bu makalede komut satırı sayesinde bazı roller adım adım kurulurken, bazı rollerin yapılandırılması da RSAT sayesinde gerçekleştirilecektir. Öncelikle Server Core olan makinenin, adı ve IP’si gerekli komutların kullanılmasıyla değiştirilir.

network kartını görmek için kullanılacak komut==>netsh interface ipv4 show interfaces

IP vermek için kullanılacak komut ==>netsh interface ipv4 set address “2(interface ID)” static 192.168.1.80 255.255.255.0 192.168.1.1 dns vermek için kullanılacak komut ==>>netsh interface ipv4 set dnsserver “(interface ID)” static 192.168.1.1 primary

makina adı değiştir için kullanılacak komut ==>netdom renamecomputer %computername% /newname:yeniad

Windows Server 2008 R2 Core İşletim Sistemine DHCP Servisinin Kurulması

Gerekli ön ayarlamaların yapılmasının ardından DHCP kurulumuna geçilir. Bunun için kullanılacak komut şekilde de görüldüğü üzere start /w ocsetup DHCPServer Core komutudur. Bu komut sayesinde DHCP servisinin kurulumu gerçekleşir.

DHCP kurulumundan sonra servis pasif durumdadır. Servisin aktif olması için ve servisin her boot işleminden sonra otomatik olarak aktif duruma geçmesi için şekilde de görüldüğü üzere sc config dhcpserver start=auto komutu çalıştırılması gerekmektedir.

Servisin çalıştırılmaya başlanılmasını sağladıktan sonraki adım ise DHCP servisinin hizmet durumunun ayarlanmasıdır. Şekilde de görüldüğü gibi net start dhcpserver komutu ile dhcp servisi başlatılmış bulunmaktadır.

DHCP servisinin her açılıştan sonra başlamasını sağladıktan ve servisin aktif duruma getirilmesinden sonra bunun sağlıklı çal ıştığını kontrol etmek için kullanılan bir diğer komut ise sc query dhcpserver komutudur. Şekilde de görüldüğü üzere state durumunun running olması dhcp servisinin ile ayarlamaların düzgün çalıştığını göstermektedir. Kurulum aşamasının başarı ile tamamlanmasının ardından, DHCP servisi komut satırı aracılığı ile yapılandırılabileceği gibi istenildiği takdirde de mmc konsolu ya da RSAT gibi grafiksel arayüzün kullanımı ile de DHCP servisinin yönetilmesi mümkündür. Bu makale de komut satırı ile gerekli konfigürasyonlar yapılandırılacaktır.

Kurulumun ardında gerekli konfigürasyonların yapılması gerçekleştirilir. Öncelikle ortamda doma in varsa  bilindiği üzere DHCP server’ın authorize olması gerekmektedir. Yani domain controller tarafından yetkilendirilmesi ve bu sayede DHCP server’ın görevini yeri ne getirilmesi sağlanır. Bunun için netsh add  server  test 192.168.10.1 komutu kullanılır. Buradaki test makine adı olmakla beraber hemen ardından kullanılan   IP   makinenin   IP’sini   göstermektedir.   (Bu   makaledeki  ortamda   domainin   olmadığı   varsayılarak   DHCP   yapılandırılması gerçekleşmektedir.)

Gerekli yetkilendirme işlemlerinden sonra DHCP server’ın  görevini yani IP dağıtma  işlemini yerine  getirmesi için  Scope oluştu rulması gerekir. Bunun için  netsh dhcp server 192.168.10.1 add scope 192.168.10.0 255.255.255.0 scope1 komutu kullanılır. Burada 192.168.10.1 DHCP server’ın IP’sini belirtirken, 192.168.10.0 /24 ise DHCP server’ın hangi network’ten IP dağıtacağını temsil etmektedir. “scope1” ise oluşturulan scope’un adını göstermektedir.

Scope oluşturulduktan sonra hangi IP aralığından IP dağıtacağını belirlemek gerekmektedir. Scope oluştururken belirlenilen networkten Ip aralığı belirlenir. Bunun için netsh dhcp server 192.168.10.1 scope 192.168.10.0 add iprange 192.168.10.10 192.168.10.20 komutu kullanılır. Bu komuttaki 192.168.10.1 DHCP kurulu olan makineyi belirtirken, 192.168.10.0 hangi network aralığından IP dağıtılacağını ve son olarak 192.168.10.10-192.168.10.20 dağıtılacak IP aralığını temsil etmektedir.

Sistemdeki bazı makinelere gerektiğinde statik IP verilmesi de söz konusudur. İşte verilen bu statik IP’ler DHCP’de oluşturulan scope’da dağıtılacak IP aralığının içerisinde mevcutsa, bunların DHCP server’da exclude yani dağıtılmaması(hariç tutulması) gerektiği nin belirtilmesi gerekir.  Bunun için netsh dhcp server 192.168.10.1 scope 192.168.10.0 add exclude 192.168.10.10 192.168.10.12 komutu kullanılır. Bu komuttaki 192.168.10.1 DHCP kurulu olan makineyi belirtirken, 192.168.10.0 hangi network aralığından IP dağıtılacağını ve 192.168.10.10-192.168.10.12 ise hariç tutulacak IP aralığını temsil etmektedir. Böylelikle DHCP server’ın konfigürasyonunda 192.168.10.10-192.168.10.12 aralığının da içinde bulunduğu bir IP kümesi dağıtılmak için tanımlanmış ise de bu aralığı hariç tutarak clientlara dağıtmayacaktır.

Gerekli IP konfigürasyonlarının yapılandırılmasından sonra, Core Server’da scope adının değiştirilmesi, rezervasyon adreslerinin belirlenmesi, DHCP server durumunun aktif yada pasif yapılması gibi DHCP ile  spesifik yapılması gereken ayarlar için şekilde görülen komutları kullanmak da mümkündür.

Bilindiği üzere DHCP kurulu olan makineler sadece IP dağıtmakla kalmaz, bunun yanı sıra client’lara router, DNS, WINS bilgisi gibi ayarları da gönderebilmektedir. Server Core üzerinde de bu ayarların yapılması mümkündür. Mesela şekilde de görüldüğü üzere r outer bilgisi girmek için netsh dhcp server 192.168.10.1 scope 192.168.10.0 set optionvalue 003 ipaddress 192.168.10.254 komutu ile router’a ait bilgi gönderilmiştir. Bu komuttaki 192.168.10.1 DHCP kurulu olan makineyi belirtirken, 192.168.10.0 hangi netwo rk aralığından IP dağıtılacağını,

003 router bilgisi girileceğini(ekstra olarak hangi bilginin dağıtılacağını temsil eden numaralara http://www.iana.org/assignments/bootp –dhcp-parameters/ sitesinden ulaşabilirsiniz.) ve 192.168.10.254 ise router cihazının IP’sini temsil etmektedir.

Gerekli yapılandırmalardan sonra DHCP servisinin aktif olarak başlatılması gerekmektedir. Bunun için netsh dhcp server 192.168.10.1 scope 192.168.10.0 set state 1 komutu şekilde de görüldüğü gibi kullanılması gerekir.

Client makine de ve aynı zamanda Server Core olan makineye yapılan işlemlerin sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek iç in şekilde de gösterilen kontrollerin yapılması gerekir. Şekilde Server Core üzerinde çalıştırılan komutta DHCP server’ın IP dağıttığına tanık olunmaktadır.

 

 

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin