Windows Server 2012’de DHCP Policies

366

Microsoft sunucu işletim sistemi tarafında Windows Server 2012 ile birçok yenilik IT dünyasında yerini almaya başlamıştır. Sunucu işletim sistemlerine ait rollerde de buna bağlı değişiklikler meydana gelmiştir.

Bilindiği üzere DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) rolü otomatik IP, subnet, gateway, DNS bilgisi gibi network ile ilgili bilgilerin otomatik olarak dağıtılmasını sağlar. Windows Server 2012 işletim sistemi ile “Policies” sekmesi DHCP’nin arayüzünde bulunmaktadır. DHCP Policies ile sistem yöneticilerin IP üzerindeki yönetimi daha da kolaylaştırıyor. Örneğin şirket alt yapısında aynı alt ağ maskesi içerisinde masaüstü kullanıcıları, yazıcılar, mobil cihaz kullanan istemciler gibi farklı tiplerde client’lar bulunabilir. Bu gibi durumlarda aynı network içerisinde belirli IP aralıkları vermek istenilebilir. Aynı şekilde kablosuz ağ kullanan kullanıcıları ile kablolu ağ kullanan kullacılarına farklı IP kiralama süresi verilmek istenilmesi durumunda ya da MAC adresini bildiğiniz bir grup bilgisayara belirli bir IP bloğu IP ataması yapmak istenildiğinde DHCP Policies özelliği kullanılabilinmektedir.

Kısaca Windows Server 2012 ile beraber kullanılan policies özelliği ile artık DHCP’de kullanıcı bazlı ya da cihaz bazlı kurallar oluşturulabilinmektedir. Oluşturulan bu kurallar iki temel bölüm ile oluşturulur. Birinci bölüm gerekli koşulların belirlendiği  “conditions”, ikinci bölüm ise ayarların yapıldığı “settings” bölümüdür. Conditions bölümünde ayarlanan kuralın hangi kullanıcılara uygulanacağının belirlenmesi sağlanırken, settings bölümünde gerekli network parametrelerinin girilmesi sağlanır.

“Conditions” kısmında 5 farklı parametre bulunmaktadır. Bu koşullar tek tek kullanılabilindiği gibi beraberde kullanılması söz konusudur. Herhangi ikiden fazla parametre için “and” ya da “or” işlemleri gerçekleştirilebilir. Buradaki yer alan 5 parametre; MAC Address,Vendor Class,User Class,Client Identifier,Relay Agent Information’dır. Belirlenen parametreler “equal (eşittir)”ya da “not equal(eşit değildir)” olarak ayarlanır. Kullanıcılar belirlenen parametrelere sahip değilse oluşturulan kurala verilen IP havuzu dışında IP ve yapılandırılan “scope options” ayarlarını alacaktır.

“Settings” bölümünde ise kullanıcıların ayarlanan koşulu sağlaması durumunda policy içerisinde bulunan parametreleri kullanması sağlanır. Kullanıcıların, belirlenen koşulu sağlaması durumunda alacağı IP aralığının belirlenmesi, kira sürelerinin belirlenmesi ya da gateway bilgilerinin girilmesi gibi ayarlar yapılır.

DHCP Policies Özelliğinin Yapılandırılması

DHCP Policies özelliği DHCP üzerinde sistem yöneticilerinin daha esnek ayarlarla ve daha spesifik ayarlar ile çalışabilmelerine olanak sağlar. Windows Server 2012 ile beraber policies ayarlarının yapılandırılması bu bölümde adım adım incelenecektir.

Şekilde de görüldüğü üzere Windows Server 2012 üzerinde DHCP’nin “Policies” özelliği iki bölümde yapılandırılabilinmektedir. Bunlardan birisi DHCP’de oluşturulan tüm makineleri etkilerken, diğeri scope içerisinde “Policies” başlığında bulunan ve sadece bulunduğu scope’daki makineleri etkileyen kurallardır.

Herhangi bir “Policies” başlığında sağa tıklanarak “New Policy” sekmesinin seçilmesi ile beraber DHCP Policies işleminin yapılandırılmasına başlanır. Sihirbazın arayüzünde bulunan “Policy Name” başlığında policy’nin adı belirlenir. “Description” başlığında ise istenilmesi durumunda bu policy ile ilgili bir bir açıklama girilmesi sağlanır. Gerekli yapılandırma için “Next” tuşula devam edilir.

Daha önceden da bahsedildiği gibi DHCP Policies bölümünde iki önemli başlık söz konusudur. Şekilde de görüldüğü üzere bu başlıklardan biri olan “Conditions” bu bölümde yapılandırılır.”Criteria” abşlığında 5 kriterden(MAC Address,Vendor Class,User Class,Client Identifier,Relay Agent Information) biri seçilir ve Operator başlığında belirlenen bu kritere “Equals”(eşit) ya da “Not Equals”(eşit değil) olma durumu belirlenir. “Values” bölümünde ise belirlenen kritere ait değer bilgisi veya bilgileri girilir ve “Add” seçeneği bu bilgiler irilmiş olunur. Örneğin belirli MAC adreslerinin Belirli IP bloklarından IP alınmasının istenmesi durumunda buradaki kriter MAC adresi olacaktır. Belirlenen MAC adreslerinde bir eşitleme durumu olmasından dolayı “Equal” seçilerek Values kısmına da eşitlenmesini istediğiniz bilgisayarların MAC adres değerleri girilecektir. Ayrıca bu bölümde yine “AND” ya da “OR” işlemleri de yapılabilir. AND işlemi farklı ikiden fazla kriterin sağlanma zorunluluğu koşulunu şart koşarken, “OR” işelmi belirlenen ikiden fazla kriterin enaz birinin sağlanma koşulunu şart koşar.

Şekildeki arayüzde “Policies” özelliğinin diğer ana bölümü olan “Settings” başlığı bulunmaktadır. Bu kısımda gerekli koşul ya da koşulları sağlayan makineler üzerinde yapılandırılması gereken ayarlar seçilir. Örneğin koşulu sağlayan makinelere hangi router bilgisinin gitmesi gerektiği bu başlık altında yapılandırılır.

“Summary” başlığı altında yapılan kural ile ilgili özet bilgisi bulunur. Bu bölümde “Conditions” ve “Settings” başlıkları altında yapılan tüm konfigürasyon gözlemlenebilir.

“DHCP Policies” konfigürasyonun ardından koşulları sağlayan kullanıcılara, yapılan ayarların entegrasyonu sağlanmış olur.

1 Yorum

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin