Exchange 2013 Hybrid Deployment Yapılandırması ve Office 365 Taşıma İşlemi- Part 4

Hybrid deployment ile ilgili teknik detayların paylaşılmasının ardından lab ortamında gerekli konfigürasyonlar ile devam edilecektir. Hybrid Deployment yapılandırılması ve Office 365 taşıma işlemi için bir lab ortamı hazırlanmış olup, bu lab ortamına ait detaylar aşağıdaki gibidir.

  • 1 tane Server 2012 R2 Domain Controller
  • 1 tane Cumulative Update 11(CU11) yüklü Exchange Server 2013

Şekilde örnek bir hybrid deployement topolojisi yer almaktadır. ADFS sunucuları SSO senaryolarında kullanılacak olup, opsiyonledir. Lab ortamında ADFS topolojisi yer almamaktadır.

Active Directory forest adı “lab22389.o365ready.com” olup, DNS olarak internal ve external ortamda da aynı domain adı kullanılmaktadır. Forest functional level ise Windows Server 2012 R2’dir. Exchange Server 2013 sunucularında Cumulative Update 11 yüklü olup Mailbox ve CAS rolleri bu sunucu üzerinde yer almaktadır. Lab ortamı olmasından dolayı Exchange sunucularda NLB ya da disaster senaryoları yapılandırılmamıştır. Gerçek ortamlarda genelde DAG mimarisi ve NLB’lerin olacağı Exchange sunucuların olduğu topolojiler yer almaktadır.

Hybrid Deployment ile de on-premise de yer alan mail kutularının Exchange Online’a taşınması sağlanacaktır. Bunun için ilk yapılması gereken işlem Office 365 tenant’ı alınması gerekmektedir. Buradaki lab ortamında Office 365 E3 planı kullanılacağı için Office 365 E3 planına ait deneme hesabı açılacaktır. Bunun için linki tıklayıp, “Free Trial” tıklanır ve gerekli bilgiler doldurularak Office 365 tenant’ı açılmış olunur.

mig3

 

Portalın açılması ile Office 365 hizmetlerinin yönetileceği yönetim paneline erişim sağlanır. Her hizmetin kendine ait Admin Center’ı vardır. Exchange Admin Center bölümünden ise Exchange Online ile ilgili ayarlar yapılır.

mig4

 

 

Hybrid Deployment için ön gereksinimlerden biri olan kullanılan primary SMTP domainin Office 365’e tanımlanma işlemi ile devam edilecektir. Buradaki primary SMTP adres on-premise Exchange sunucuda default-reply address olarak tanımlanan mail adres domainidir. On-premise Exchange sunucuda primary SMTP namespace olarak kullanılan domainin Office 365’e tanımlanması ile namespace’in Exchange Online ve on-premise Exchange organizasyonunda da kullanılması sağlanır. Lab ortamında kullanılan domain “lab22389.o365ready.com”dir. Office 365 paneline ilgili domainin tanımlanması için Office 365 Admin Center’da yer alan “Domains” bölümüne gelinmelidir. Bu bölümde “Add domain” seçeneği ile devam edilerek ilgili domainin tanımlanmasına başlanılacaktır.

domain

 

“What you need to know about domains and DNS” bölümünde ise tanımlanacak domainin olması gereken formatı ve nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme yer almaktadır. Domain ve DNS ile ilgili detayların öğrenileceği video linki de bu bölümde yer almaktadır. Gerekli bilgilendirme okunduktan sonra “Let’s get started” ile domain ile devam edilecektir.

domain2

 

 

Şekildeki arayüzde domain bilgisi girilir. “Next”seçeneği ile devam edilir.

domain3

 

İlgili domainin girilmesinden sonra domaine ait verify etme işlemi gerçekleştirilmelidir. Bunun için Office 365 arayüzünde domainin yöneticileri tarafından public DNS’e girilmesi gereken TXT kayıtı görüntülenecektir. Bu kayıt herhangi hizmeti etkilememektedir. TXT kayıtı dışında opsiyonel olarak “Use MX record instead” bölümündeki MX kaydı ile de verify etme işlemi gerçekleştirilebilir. Verify işlemi yapılamadığı takdirde domain tanımlanması tamamlanmayacak ve Office 365 servislerine ait diğer kayıtlarda gözlemlenemeyecektir. Gerekli kayıtın public DNS’e girilmesinden sonra “Okay,I’ve added the record” seçeneği ile devam edilir.

domain4

Şekilde de görüldüğü üzere “Verify” işlemi başarılı şekilde tamamlanmıştır. “Next” seçeneği ile devam edilir.

domain5

 

“Let’s update your current Office 365 users” bölümünde ise Office 365 tenant’ında bulunan kullanıcıların suffix bilgisinin yeni domain olarak değiştirilmesi sağlanır. Burada tüm kullanıcıların suffix bilgisi değiştirilebileceği gibi belirli kullanıcılarında suffix’i değiştirilebilir. Bunun için ilgili kullanıcılar seçilir ve 1 numaralı bölümündeki “Update selected users” seçeneği ile devam edilir. İstenilirse kullanıcı suffix bilgileri değiştirilmeyebilir. Bunun için 2 numaralı bölümdeki bu ayarların atlanılması için “skip this step” ile devam edilir. “skip this step” ile devam edilecektir.

domain6

 

“Add new users” bölümünde ise yeni kullanıcıların bulut ortamında oluşturulması sağlanır. Bunun için 1 numaralı bölümdeki kullanıcı adı, soyadı, email adresi gibi bilgiler girilmelidir. Girilen mail adresinin suffix bilgisi ise yeni tanımlanan domain olacaktır. Aynı zamanda lokasyon ve lisans bilgileri de bu bölümde belirlenebilir. Kullanıcı ile ilgili bilgilerin girilmesinden sonra “Add these users” ile devam edilecektir. Hybrid Deployment işleminde kullanıcılar lokal Domain Controller’dan senkron edileceği için “skip this step” seçeneği ile devam edilecektir. Böylelikle bulutta herhangi kullanıcı tanımlanması yapılmayarak ilgili bölüm atlanılacaktır.

domain7

 

İlgili tanımlamaların yapılmasından sonra Office 365 servislerine ait kayıtların girilmesi ile ilgili adımların geldiği gözlemlenecektir. “Next” seçeneği ile işlemlere başlanılır.

domain8

 

Şekildeki arayüzde DNS kayıtları istenilirse Office 365 tarafından yönetileceği gibi kullanıcılar tarafından da yönetilebilmektedir. Yayın yapılan web sitesi buradaki önemli kriterlerden biridir. “No, I have an existing website or prefer to manage my own DNS records” seçeneği ile devam ederek kayıtların manuel olarak kullanıcı tarafından girilmesi sağlanır. “Next” ile devam edilir.

domain9

 

 

Arayüzde ilgili domainin Office 365 hizmetlerinden hangilerinde kullanılacağı bilgisi girilir. Burada seçilen hizmetlere göre kayıtlar listelenir. Listelenen bu kayıtlar da public domaine girilirve hizmetlerin kullanımına başlanır. Burada tüm hizmetler işaretlecek ve “Next” seçeneği ile bu servislere ait kayıtların listelenmesi sağlanır.

domain10

 

Şekildeki arayüzde DNS kayıtları görünmektedir. Bu kayıtların girilmesi ile hizmetler aktif olur. Ancak hybrid deyloyement işleminde Exchange Online’a ait autodiscover ve MX kayıtlarının girilmemei gerekmektedir. Bu sayede maillerin on-premise ortamına gelinip yapılan konfigürasyonlar sayesinde mail kutusunun bulunmaması durumunda Office 365’e gelmesi sağlanacaktır. Diğer kayıtlar ise eğer firma alt yapısına göre girilebilir ya da girilmeyebilir. Exchange Server 2013 Hybrid Deployment’ta SPF kaydı dışındaki kayıtlar girilmeyecektir. SPF kayıtı ise on-premise ile beraber birleştirilerek girilecektir. SPF kayıtına dair bilgi ilgili linkte yer almaktadır. Bu bölümde Exchange Online ile ilgili SPF kaydı dışında herhangi aksiyon alınmadan ilgili wizard kapatılır.

domain11

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin