Microsoft Azure ile Sanal Makine Yönetimi

Microsoft Windows Azure teknolojisi birçok yenilikler ile beraber IT dünyasındaki yerini almıştır. Windows Azure ile Microsoft tarafından yönetilen birçok veri merkezi tarafından global bir ağ üzerinden uygulamalar geliştirmek, bu uygulamaları dağıtmaya ve yönetmeye yarayan teknolojidir. Windows Azure teknolojisinde web siteleri, sanal makineler, mobil hizmetler, bulut hizmetleri, veri depolama, medya gibi özellikler yer almaktadır.

Windows Azure ile kullanıcılar hali hazırda bulunan ister Windows Server isterlerse de Linux işletim sistemlerini kullanabildikleri gibi kendi sanal makinelerini de hazırlayabilmektedir. Oluşturulan sanal makineler üzerindeki yönetimin nasıl yapılabileceği gibi özellikler adım adım bu makalede anlatılacaktır.

Oluşturulan sanal makine ile ilgili yapıabilecek genel ayarlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Burada yer alan “Connect” seçeneği ile oluşturulan sanal makineye bağlanılması sağlanır. Burada aslında farklı lokasyonda yer alan sanal makineye remote desktop protokolünü kullanarak kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi ile bağlanılması sağlanır. “Restart” seçeneği ile sanal makinenin yeniden başlatılması sağlanır. “Shut down” seçeneği ile oluşturulan sanal makinenin kapatılması gerçekleştirilir. “Attach” seçeneği ile de sanal makineye varolan bir diskin eklenir ya da yeni bir diskin tanımlanır. “Delete” seçeneği ile de sanal makinenin silinme işlemi tamamlanmış olunur.

Varolan sanal makinenin üzerine gelinip, ok tuşuna tıklandığında aşağıdaki arayüz gelecektir. Buradaki “Dashboard” seçeneğinde sanal makinenin network durumu, CPU durumu, disk durumu gibi kaynaklarının grafiksel durum raporları gözlenmektedir. Böylelikle sanal makinenin kaynak kullanımı ile bilgilere de ulaşılması sağlanır. Hangi kaynak ile ilgili bilgi alınacak ise seçilen kaynağın performans durumunun da öğrenilmesi mümkündür.

Hali hazırda varolan sanal makinenin özellikleri ile diğer bir ayar da “Endpoints” seçeneğidir. “Endpoints” seçeneği ile Windows Azure içerisinde bulunan sanal makinenin gerekli portlarının ya da protokollerinin açılması ile sanal makinenin internet ortamına açılması sağlanır. Bu sayede sanal makinelerin birbirleri ile görüşülmesi sağlanır. Sanal makinenin oluşturulmasının hemen ardından varsayılanda “RemoteDesktop” adında bir endpoint oluşturulmuştur. Varsayılanda oluşan bu kural ile sanal makinenin TCP protokolünün 3389 portunun açılması ve sanal makineye uzaktan bağlantı ile erişim sağlanır. Şekildeki arayüzde “Add Endpoint” seçeneğinin seçilmesi ile yeni endpoint’lerin oluşturulması, “Edit Endpoint” seçeneği ile varolan endpoint’lerin değiştirilmesi ve “Delete Endpoint” seçeneği ile de varolan endpoint’lerin silme işlemleri gerçekleştirilir.

“Add Endpoint” seçeneği ile devam edildiğinde aşağıdaki arayüz kullanıcıları karşılamaktadır. “Add Endpoint” ile yeni bir endpoint’in eklenilmesi, “Load Balance Traffic On An Existing Endpoint” seçeneği ile de varolan endpoint ile beraber yeni oluşturulacak endpoint arasında network bakımında yük dengesi sağlanır. “Add Endpoint” seçeneği seçilerek devam edilir.

 

“Specify the details of the endpoint” seçeneği ile oluşturulacak endpoint’in özellikleri girilir. “Name” başlığında endpoint’in adının belirlenmesi, “Protocol” başlığında yapılandırılacak protokolün belirlenmesi, “Public Port” ve “Private Port” seçenekleri ile de portların belirlenmesi sağlanır. Bu portlara farklı değerlerinde verilebilinmesi mümkündür. Böylelikle endpoint’in oluşturulması sağlanır ve sanal makine üzerinde belirli protokoller ile portların ayarlarının yapılandırılması sağlanmıştır.

Bir diğer özellik yine oluşturulmuş sanal makinenin üzerine gelindiğinde “Configure” seçeneğidir. Burada sanal makinenin oluşturulması sırasında seçilen “Virtual Machine Size” seçeneğinin değiştirilme işlemi ve “Availability Set” ayarlarının konfigurasyonu sağlanır.

Oluşturulan sanal makine üzerinde gerekli konfigurasyonun yapılmasının ardından istenilmesi durumunda sanal makinenin imajının alınması da gerçekleştirilebilinir. Bunun için “Images” seçeneği seçilmelidir. “Create” seçeneği ile de yeni imajın hazırlanması sağlanabilir.

“Disks” bölümünde ise önceden oluşturulan disklerin görüldüğü arayüz yer almaktadır. “Create” seçeneği ile yeni diskin oluşturulması sağlanırken, “Edit Cache” ile Windows Azure üzerinde bulunan cache özelliğinin diskler ile ilgili konfigürasyonu yapılır. Son olarak “Delete” seçeneği ile de varolan diskin silme işlemi gerçekleştirilir.

1 Yorum

CEVAP VER

Yorumunuzu girin !
İsminizi girin